Projekt Zelený Kaufland štartuje opäť s unikátnou novinkou

Zelený Kaufland je jedinečný projekt, vďaka ktorému spoločnosť Kaufland už tretí rok systematicky komunikuje so svojimi zákazníkmi a širokou verejnosťou na tému ochrany životného prostredia. Aktuálne je do projektu zapojených už osemnásť prevádzok a Kaufland postupne rozširuje svoj unikátny koncept po celom Slovensku. Tento rok opäť prináša novinku – zber použitého oleja v domácnostiach.

Ochrana životného prostredia je jednou z kľúčových tém spoločnosti Kaufland, ktorá pomocou rôznych aktivít vzdeláva zákazníkov, zamestnancov aj širokú verejnosť v oblasti zberu, triedenia, recyklácie a zhodnocovania odpadov. Po minuloročnej novinke – triedeným zberom hliníkových nápojových plechoviek, prichádza Kaufland opäť s niečím výnimočným. Tento rok prináša možnosť zberu použitého oleja z domácností priamo na predajniach. Opäť tak nielen vzdeláva, ale zároveň ponúka možnosť aktívneho prístupu k ochrane životného prostredia pre svojich zákazníkov.

„Pozitívny náboj myšlienky spoločnosti Kaufland vzdelávať spotrebiteľov v oblasti životného prostredia a viesť ich k zodpovednosti s nakladaním s odpadmi za pomoci zmysluplných aktivít sa ani po troch rokoch nerozplynul. Práve naopak, krok za krokom rozširujú svoju spoluprácu s občanmi na stále väčšom počte predajní. Inovujú tieto aktivity v snahe presvedčiť svojich zákazníkov o zmysluplnosti zodpovedného prístupu a trvalo udržateľného nakladania  surovinovými zdrojmi našej planéty, čo aj zákazníci Kauflandu vo svojich vyjadreniach oceňujú,“ uviedla Bohumila Tauchmannová, odborný garant projektu Zelený Kaufland.

Projekt pozostáva zo štyroch základných línií, ktorých súčasťou sú Zelený chodník, Zelené zberné dni, rekuperácia a zodpovedné nakladanie s odpadom. Vo všetkých osemnástich predajniach vznikne náučný Zelený Kaufland chodník, ktorý priamo počas nákupov vysvetľuje spotrebiteľom problematiku separácie a recyklácie odpadu, ako aj šetrenie energie. Jednotlivé stanovištia edukatívneho chodníka sú rozmiestnené tak, aby korešpondovali s tovarom, ktorý sa v danom oddelení predáva a zároveň vysvetľujú, aký odpad pri konkrétnych produktoch vzniká a ako sa dá efektívne triediť a recyklovať.

„Tohtoročné zberné dni budú prebiehať na 7 filiálkach (v Bardejove, Bratislave na Patrónke, Novom meste nad Váhom, v Košiciach-Nad jazerom, Sabinove, Šamoríne a Zlatých Moravciach) v troch vlnách 15.7.-18.7., 2.9.-5.9 a 28.10-31.10. Sme radi, že na naše zberné dni reflektuje čoraz viac ľudí a teší nás aj množstvo 296 kg vyzbieraných nápojových plechoviek, s ktorých zberom sme v uplynulom roku začali ako prvý a zatiaľ jediný maloobchodný reťazec na Slovensku,“ informovala Erika Turček Pfundtnerová, vedúca oddelenia CSR v Kauflande.

Novinkou tohto ročníka je už spomínaný zber použitého domáceho oleja. „Tešíme sa, že tento rok sa projekt Zelený Kaufland rozširuje práve o spoluprácu s nami, vďaka ktorej, dúfame, že výrazne zmeníme zmýšľanie spotrebiteľov ohľadne nakladania so zvyškovým olejom v domácnosti. Aj touto aktivitou chceme upozorniť na to, že vyliatie napr. 1 dcl použitého oleja do výlevky v domácnosti dokáže znečistiť niekoľko tisíc litrov vody. Ak sa správne separuje, môže ešte poslúžiť v chemickom priemysle alebo pri výrobe biopalív, čím sa znižuje závislosť na rope a biopalivová zložka, ktorá sa primiešava do motorovej nafty taktiež znižuje emisie skleníkových plynov,“ uviedol Martin Meliš zo spoločnosti Inta.

Každá novopostavená predajňa Kauflandu na Slovensku prispieva k výraznému šetreniu energií, úspore CO2, ako aj komfortu zákazníkov pri nakupovaní. Vďaka aplikovanému systému rekuperácie je z odpadového tepla zabezpečené chladenie tovaru, vykurovanie oddelenia s čerstvými potravinami, chladenie predajnej plochy, či dodatočné vykúrenie resp. chladenie pomocou vzduchotechnického zariadenia. Celková ušetrená energia za minulý rok dosiahla až 4 925 000 kWh/a.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *