Extrémne februárové úhrny zrážok

Už v polovici mesiaca sa na väčšine územia podarilo prekonať celomesačný februárový zrážkový priemer (dlhodobý normál rokov 1961-1990), miestami dokonca dvoj až trojnásobne, čo sú už ojedinele aj rekordné hodnoty. V Revúcej doposiaľ spadlo 132,3 mm, pričom doteraz najvyšší mesačný úhrn zrážok za február tu bol nameraný v roku 2013 a mal hodnotu 110,3 mm. Rekordné množstvo zrážok, až 100 mm, spadlo aj vo Švedlári (pôvodný rekord 89,4 mm z r. 2013) a aj na Chopku 192,8 mm (pôvodný rekord 189,6 mm z r. 2009).

Navyše, je zaujímavé, že dlhodobý normál februárových úhrnov zrážok bol miestami, najmä v Banskobystrickom a Košickom kraji, dosiahnutý za 24 hodín. Najvýraznejšie zrážky sme zaznamenali 10.2., kedy sme rekordy prepisovali hneď na desiatich klimatologických staniciach. Absolútne najvyšší denný úhrn zrážok sme namerali v Revúcej, kde spadlo 56,7 mm, čo je takmer dvojnásobne viac oproti doposiaľ platnému rekordu z februára 2005, ktorý mal hodnotu 31,0 mm. Takýto vysoký úhrn sa bežne vyskytuje skôr v lete. Mimoriadna výdatnosť zrážok sa odrazila aj na situácii v povodiach a hladiny niektorých tokov dosiahli prechodne aj stupne povodňovej aktivity, ojedinele aj tretí stupeň (viac TU).

Ďalšiu výraznejšiu zrážkovú situáciu sme na Slovensku zaznamenali v dňoch 14.2. a 15.2. Hoci nebola úhrnovo tak významná ako tá predošlá z 10.2.,  spôsobila porovnateľné problémy (stupne povodňovej aktivity). Príčinou bola kombinácia faktorov – nasýtenosť vodných tokov po predošlých zrážkach a topiaci sa sneh na horách (vplyvom kladnej teploty aj dažďa). V oboch prípadoch výraznejšie zrážky priniesli pomaly sa pohybujúce zvlnené studené fronty, na ktorých sa sformovali aj plytké tlakové níže (obr. 1, obr. 3). Situáciu dobre predpovedal aj model ECMWF, predpoveď 24-hodinových úhrnov zrážok v oboch prípadoch si môžete pozrieť na obr. 2 a obr. 4.

 

Obr. 1: Anaýza SYNOP, 10.2.2016 13:00 SEČ, farebnou škálou je teplota v hladine 925 hPa (výška cca 600-700 m).

 

Obr. 2: Predpoveď 24-hodinových úhrnov zrážok podľa modelu ECMWF k 11.2.2016 7:00 SEČ.

 

Obr. 3: Anaýza SYNOP, 15.2.2016 13:00 SEČ, farebnou škálou je teplota v hladine 925 hPa (výška cca 600-700 m).

 

Obr. 4: Predpoveď 24-hodinových úhrnov zrážok podľa modelu ECMWF k 16.2.2016 7:00 SEČ.

 

Vyhľadom na to, že aj v najbližších dňoch očakávame pretrvávajúce cyklonálne počasie s výskytom ďalších zrážok, je vysoko pravdepodobné, že staníc s rekordným februárovým úhrnom bude do konca mesiaca viac. Opäť tak môže dôjsť k nárastu vodných stavov na tokoch Slovenska.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *