Vyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBS

Guvernér NBS Jozef Makúch udelil cenu guvernéra NBS autorom dvoch dizertačných a jednej diplomovej práce.

Guvernér NBS udelil prvú cenu s odmenou 1500 eur PhDr. Zuzane Havránkovej, Ph.D. za dizertačnú prácu na tému „Six Essays on Meta-Regression Analysis“. Druhú cenu s odmenou 1000 eur získal Ing. Jakub Danko za diplomovú prácu „Modelovanie finančných sietí“ a na treťom mieste s odmenou 500 eur sa umiestnil Ing. Mgr. Martin Jakubéci s dizertačnou prácou „Využitie prostriedkov umelej inteligencie na akciových trhoch“.

cena_guvernera1

Guvernér NBS Jozef Makúch počas odovzdávania cien vyjadril potešenie, že môže na pôde Národnej banky Slovenska privítať mladých talentovaných ekonómov, keďže kvalitné vzdelanie je jedným z kľúčových faktorov dlhodobého rozvoja krajiny.

PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D., absolventka Inštitútu ekonomických štúdií Karlovej univerzity v Prahe, vo svojej práci využívala meta-regresnú analýzu na získanie robustných odhadov parametrov zo širokého spektra predošlých štúdií. Zaoberala sa odhadmi medzičasovej substitúcie, vplyvom hraníc na medzinárodný obchod, vplyvom zahraničných investícií na domácu konkurenciu a iné domáce firmy, cenovou elasticitou dopytu po palivách a sociálnymi nákladmi znečistenia. Obzvlášť pri posledných dvoch témach identifikuje výrazný autorov sklon publikovať najmä nadpriemerné koeficienty.

Ing. Jakub Danko z Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach skúmal štruktúru kapitálového trhu v USA. Pomocou metódy najmenšej kostry grafu rozdelil jednotlivé sektorové sub-indexy DJIA do skupín so spoločnými črtami, ktoré ďalej charakterizoval.

Ing. Mgr. Martin Jakubéci je absolventom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave.  Vo svojej dizertačnej práci skúmal evolučné algoritmy na hľadanie optimálneho zloženia portfólia, ktoré by zabezpečilo ideálny pomer výnosu a rizika. Ukazuje, že riešenia z genetického programovania, spolu s využitím nových zdrojov údajov z internetového vyhľadávania, sú schopné poraziť zaužívané investičné stratégie.

Súťaž o cenu guvernéra NBS pre študentov vysokých škôl za najlepšiu dizertačnú, prípadne aj diplomovú, prácu v oblasti ekonómie, vyhlásila centrálna banka po tretíkrát. Do súťaže o cenu guvernéra sa mohli zapojiť študenti vysokých škôl na Slovensku, alebo aj slovenskí občania študujúci v zahraničí. V roku 2015 bolo možné prihlásiť práce obhájené v školskom roku 2014/2015, a to najmä dizertačné práce v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu. Práce vyhodnocovala päťčlenná porota zložená zo zástupcov akademickej obce a Národnej banky Slovenska.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Zdroj: nbs.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *