Zvolen, 2.3.2015 – Od roku 2008 do roku 2014 sa podiel moderných drevostavieb na odovzdaných nových rodinných bytových domoch na Slovensku zvýšil z 5% na viac ako 10%. Ročne sa na Slovensku postaví a odovzdá približne 700 nových rodinných domov, ktoré sú postavené z konštrukčného systému na báze dreva. Sekcia drevostavieb ZSD SR (SD ZSD SR) si uvedomujem potenciál, ktorý sa v rozvoji stavieb na báze dreva skrýva. Do roku 2025 si SD ZSD SR dala za cieľ tento podiel zvýšiť na 30%. „Považujeme za nevyhnutné, aby sme na Slovensku šírili osvetu najmä medzi projektantmi a architektmi, ktorí postupne znovuobjavujú krásu a efektívnosť takého úžasného materiálu, akým drevo bezpochyby je. Dlhodobo sa nám osvedčila odborná spolupráca s predstaviteľmi akademickej obce. Na Slovensku sa boríme predovšetkým s legislatívnymi prekážkami, ktoré sa premietajú do našich požiarno – bezpečnostných predpisov a vnímajú drevo ako horľavý materiál. Pritom prax z okolitých krajín nás presviedča o tom, že drevo má voči tzv. nehorľavým materiálom často oveľa väčšie výhody aj z tohto aspektu“, hovorí predseda sekcie, Ing. Ján Sitek z firmy Drevodom Orava.

Spájanie síl, hľadanie spoločných podporných argumentov a ich prezentácia pred odbornou i laickou verejnosťou, drobná presvedčovacia práca a poukazovanie na pozitívne príklady. To všetko v spojení s kvalitnou remeselne zvládnutou výrobou a montážou sú kroky, ktoré spolu s prijatím nevyhnutných legislatívnych zmien pomaly ale isto napĺňajú potenciál drevostavieb nielen v individuálnej bytovej výstavbe na Slovensku.

V roku 2012 Sekcia drevostavieb ZSD SR úspešne zaviedla vlastnú „Značku kvality“, ktorá ide nad rámec povinných certifikácií výrobkov a konštrukcií, a o pridelenie ktorej sa môžu uchádzať členovia ZSD SR. Aj v tomto roku zorganizovala súťaž o „DREVOSTAVBU ROKA“, kde členské spoločnosti SD ZSD SR mohli nominovať svoje hotové realizácie za rok 2014. V tomto roku bolo nominovaných 10 stavieb.

S nominovanými stavbami sa môže verejnosť zoznámiť nielen v odborných časopisoch, ale aj na webovej stránke www.drevostavby-zsdsr.sk. Súťaž bude – tak ako v predchádzajúcich rokoch – odborná i laická.

Laická verejnosť môže hlasovať nielen na internete, ale aj priamo na výstavách Nábytok a bývanie 2015 v Nitre (10.3. – 15.3.2015) a CONECO RACIOENERGIA v Bratislave (25.3. – 28.3.2015).

Každý, kto sa zapojí do internetového hlasovania, alebo odovzdá svoj hlas na lístku na výstavách bude zaradený do žrebovania o hodnotné ceny.

Výsledky súťaže vyhlási odborná porota na výstave Nábytok a bývanie 2015 v Nitre (10.3. – 15.3.2015) a CONECO 2015 v Bratislave (25. – 28. 3. 2015) a výsledky hlasovania laickej verejnosti vyhodnotí SD ZSD SR po výstave CONECO 2015 v Bratislave.

Profil ZSD SR:

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) je dobrovoľnou organizáciou zamestnávateľov na úrovni majiteľov – konateľov spoločností. Je riadnym členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

ZSD SR založilo v roku 1997 šestnásť (16) zakladajúcich spoločností a združuje vyše sto členských spoločností, ktoré zamestnávajú celkom viac ako štyri tisíc zamestnancov. Všetky súčasné členské spoločnosti ZSD SR sú predstaviteľmi odvetvia spracovania dreva alebo príbuzných odvetví (výrobné alebo obchodné spoločnosti), alebo predstavujú vedecko-výskumný potenciál, svojou činnosťou neznečisťujú životné prostredie a vyvíjajú množstvo proexportných aktivít. V rámci ZSD SR pracuje päť sekcií.

  • Drevárska sekcia ZSD SR

  • Nábytkárska sekcia ZSD SR

  • Sekcia obchodníkov so slovenským nábytkom ZSD SR

  • Sekcia drevostavieb ZSD SR

  • Sekcia dodávateľov technológií a materiálov ZSD SR

ZSD SR je členským zväzom:

– Európskej federácie výrobcov strojov pre spracovanie dreva (EUMABOIS) s výkonným sídlom v Milanofiori (www.eumabois.com).

– Európskeho zväzu výrobcov drevostavieb (EFV) so sídlom vo Viedni

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *