Drevostavby v Európe a u nás

ZVOLEN, 18.9.2015 – Moderné drevostavby sú bezpochyby konštrukcie, ktoré staviame najmodernejším a najinovatívnejším spôsobom výstavby. Ich nespornou výhodou je vysoká kvalita, rýchlosť výstavby, jednoduchý manažment projektu, transparentné náklady ako aj použitie súčasných moderných technológií pri výstavbe. Stávajú sa čoraz populárnejšími a obľúbenejšími nielen v celej Európe, ale aj na Slovenku. Dokazujú to aj narastajúce čísla podielu na novostavbách na Slovensku. Za posledných päť rokov narástol podiel moderných drevostavieb v individuálnej bytovej výstavbe na Slovensku dvojnásobne a pohybuje sa okolo 15%.

Na podporu zlepšovania rámcových podmienok pre výstavbu moderných drevostavieb vznikol pred 15 rokmi Európsky zväz výrobcov drevostavieb (EFV). Sú v ňom združené národné zväzy, reprezentanti 11 štátov z celej Európy. Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky a jeho sekcia drevostavieb bola do prestížnej organizácie prijatá v roku 2012. V tomto roku 23. a 24. septembra, bude práve Bratislava hostiť valné zhromaždenie EFV. Tým sa potvrdzuje oprávnenosť statusu slovenských výrobcov moderných drevostavieb.

Úlohou EFV je presadzovať záujmy a požiadavky svojich členov na pôde grémií Európskej únie. Koordinuje výskumné projekty a s vlastnou technickou komisiou pripravuje podklady pre medzinárodnú normotvorbu. V tomto roku po prvý krát zorganizoval v dňoch 24. a 25.apríla Európske dni drevostavieb, celoeurópsky koordinovaný postup pri poskytovaní relevantných informácií pre záujemcov o drevostavby. Podľa informácií z jednotlivých členských krajín sa podujatie stretlo s veľkým záujmom. Aj to svedčí o narastajúcej popularite moderných drevostavieb, ktorým bezpochyby patrí budúcnosť nielen v individuálnej bytovej výstavbe.

Na valnom zhromaždení budú účastníci posudzovať prihlášky ďalších národných zväzov – tentoraz zo Slovinska a Španielska.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *