zmena zastávok

Dopravný podnik upozorňuje cestujúcu verejnosť, že počas nepriaznivého počasia a komplikáciách v zjazdnosti môžu byť niektoré zastávky neobsluhované na nevyhnutne potrebný čas. Ten predstavuje dobu, pokiaľ bude priestor na zastávke upravený do zjazdného stavu. Týka sa to týchto zastávok: Atletická smer Kavečany Berlínska smer Hanojská Cassovar smer Nová nemocnica Ďumbierska smer Podhradová Exnárova konečná Grunt smerPokračovať v čítaní