výrub stromov

Bratislava, 16. 2. 2016 (BAO) – Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) podali v roku 2014 žalobu na Krajský súd v Bratislave vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu vo veci výrubu stromov na Kollárovom námestí. S radosťou konštatujú, že Krajský súd rozhodol tak, že zrušuje rozhodnutie Okresného úradu voPokračovať v čítaní