SOLAMENTE NATURALI

Okná letohrádku žiarili do tmy a rinuli sa z nich krásne tóny klavíra, huslí i harfy. Po chvíli hudba utíchla, zaznel potlesk a onedlho zaštrngali čaše s vínom. Aj takto mohlo kedysi vyzerať hudobné soiré v altánku Dardanely u grófa Mariássyho v markušovskom kaštieli. Ars Antiqua Europae In Via Gothica jePokračovať v čítaní