Mladí a zamestnaní: Ako na to!

Cieľom konferencie je hovoriť o existujúcich príležitostiach a hľadať lokálne riešenia zamestnanosti i zamestnanteľnosti mladých ľudí – aktérov so silným potenciálom v miestnom rozvoji. Hostia  konferencie: Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu, SK; Michal Vašečka, Masarykova univerzita, CZ; Branislav Frk, Prešovská univerzita, SK; Dawid Lasek, Združenie Karpatský euroregión Poľsko, PL; Roman Haken, člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, CZ. Konferencia sa uskutoční 27. marcaPokračovať v čítaní