E-skills

Podľa najnovšej štúdie Inštitútu pre verejné otázky (IVO) realizovaného s podporou internetového portálu Profesia.sk a spoločnosti Accenture, za posledných desať rokov požiadavky na digitálne zručnosti, tzv. e-Skills, preniesli aj do manuálnych profesií. V nedávnom reprezentatívnom výskume 19 % kvalifikovaných manuálnych pracovníkov uviedlo, že pre ich prácu je nutné zvládnutie prácePokračovať v čítaní