Čo bude na krabičkách od cigariet?

Dnes 20. mája 2016 uplynie konečná lehota na prenos novej tabakovej smernice do národných legislatív. Slovensko je jednou z krajín, kde je v tomto termíne transpozícia už kompletná. Smernica o tabakových výrobkoch bola prijatá v apríli 2014 a uplatňovať sa má začať práve od dnes.

Čo to znamená v praxi?

  • Povinné obrázkové varovania o škodlivých účinkoch fajčenia na balíčkoch cigariet (65%).  Krabičky môžu vyzerať napríklad takto.
  • Upozornenie vo forme vety, že tabakový dym obsahuje viac ako 70 karcinogénnych látok.
  • Jednotný tvar krabičiek, aj veľkosť, aby bolo varovania jasne vidieť
  • Zákaz balení s menej ako 20 kusmi
  • Žiadne atraktívne balenia (napr. slimky) ani príchute
  • Jasné bezpečnostné a kvalitatívne požiadavky na elektronické cigarety
  • Nová smernica obsahuje aj opatrenia na boj proti nelegálnemu obchodu s tabakovými výrobkami

Prečo?

Fajčenie si každoročne vyžiada približne 700 000 ľudských životov. Ide pritom o príčinu smrti, ktorej sa dá prevenciou predísť. Len 2%né zníženie spotreby tabakových výrobkov by sa mohlo premietnuť do úspor na zdravotnej starostlivosti vo výške približne 506 miliónov Eur.

Cieľom týchto zmien je odradiť najmä mladých ľudí od toho, aby vôbec začali holdovať tomuto zlozvyku. Priemerný vek kedy Európania začínajú fajčiť, je 17,6 rokov. Podľa prieskumov sú aj na Slovensku najviac ohrozenou skupinou mladí ľudia vo veku 15 až 18 rokov, v tejto kategórii si prvú cigaretu zapálilo 60% Slovákov. 6% začalo ešte skôr – pred dovŕšením 15 rokov, medzi 19. a 25. rokom začalo fajčiť 24% respondentov. 37% fajčiarov fajčí medzi 11 a 20 cigaretami denne, 31% 6 až 10 cigariet za deň. 68% respondentov zastáva zákaz propagácie tabakových výrobkov v obchodoch. 56% súhlasí aj so zákazom príchutí, ktoré by mohli zatraktívňovať tabakové výrobky. 59% respondentov dokonca súhlasí so zvýšením daní na tabakové výrobky.

Viac informácií:

Tlačová správa

Zhrnutie nových pravidiel po slovensky

Celá smernica po slovensky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *