Karpatská nadácia zoorganizovala konferenciu o riešeniach nezamestnanosti mládeže » karpatska