GDPR – nová ochrana osobných údajov. Čo to znamená?

Dôležitosť ochrany osobných údajov nebola nikdy tak aktuálnou ako posledné desaťročie. Množstvo kybernetických prípadov, kedy boli odcudzené citlivé osobné údaje, enormne narástol. Práve Európska komisia prináša nové opatrenia pod názvom General Data Protection Regulation – GDPR. Nariadenie GDPR je jedným z hlavných prostriedkov, ktoré budú slúžiť ako ochrana užívateľa a zároveň definujú podmienky pre podnikateľské subjekty, ktorými sa budú riadiť.

Osobný údaj

GDPR jasne definuje, čo je považované za osobný údaj. Hlavnou definíciou je, že ide o informáciu, ktorá sa týka identifikácie konkrétnej fyzickej osoby. V zásade už za údaj nemôžete teda považovať iba meno, priezvisko, telefónne číslo alebo rodné číslo.

Nová definícia považuje za osobný údaj aj informácie ako adresa, číslo občianskeho preukazu, informácie o zdravotnom stave, lokalizačné údaje (GPS), sociálny status, genetickú informáciu alebo mentálny stav dotknutej osoby. Okrem toho je osobným údajom aj tzv. údaj cookies protokoly, e-mail alebo IP adresa. Jednoducho ide o všetky druhy informácií, ktoré vykonávajú funkciu identifikátora.

GDPR a práva užívateľa

Nové nariadenia vytvárajú pre užívateľa maximálne bezpečné prostredie z hľadiska využívania jeho osobných údajov. Užívateľ, ktorý poskytne svoje osobné údaje, získava napríklad právo na ich výmaz v prípade, že si o to požiada. Oprávnenosť výmazu sa posúdi na základe určitých podmienok. Ak sú podmienky splnené, subjekt je povinný tieto dáta odstrániť.

Opatrnosť užívateľov

I napriek zvýšenej právnej ochrane vďaka GDPR, opatrnosti nikdy nie je dosť. Užívateľ by preto vždy mal byť prvotným faktorom, ktorý bude chrániť samého seba. Je nutné overiť si komu údaje užívateľ poskytuje, za akým účelom a takisto aké bude ich ďalšie využitie. V takomto prípade tak predídete zbytočným komplikáciám.

Zároveň sa vyhýbajte vypĺňaniu takých údajov, ktoré by mohli dopomôcť odhaliť vaše heslá (najčastejšie platobné). Ide o tzv. techniku Phishing, kedy sa prihlasujete heslami napríklad od sociálnej siete, no v skutočnosti ide iba o spôsob, akým získať samotné prihlasovacie údaje.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *