Podnikatelia poskytujúci ubytovacie služby budú môcť čoskoro hlásiť krátkodobý pobyt cudzincov cez internet

Ministerstvo vnútra  tým pokračuje v napĺňaní  záväzku dostať do roku 2020 väčšinu svojich agend na web.  Pri ubytúvaní cudzincov sú ubytovatelia povinní podľa zákona o pobyte cudzincov okrem inéhovyplniť úradné tlačivo o hlásení pobytu cudzinca  a  do piatich dní od začiatku ubytovania ho doručiť cudzineckej polícii.  Túto hlásnu povinnosť bude čoskoro možné vykonať  elektronicky.

Prvoradou podmienkou pre elektronické hlásenie ubytovaných cudzincov je registrácia ubytovateľa v agende hlásenia pobytu cudzincov. Už teraz môžu ubytovatelia podávať písomné žiadosti o registráciu, ktoré je treba poštou či osobne doručiť na riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície podľa sídla ubytovateľa.  Žiadosť musí obsahovať

  • názov a adresu sídla ubytovateľa,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia osoby či osôb, ktoré ubytovateľ splnomocnil na vykonávanie elektronického hlásenia pobytu  cudzincov, vrátane súhlasu pre  cudzineckú políciu so spracúvaním ich osobných údajov,
  • podpísané poučenie splnomocnených osôb, v ktorom sa pri spracúvaní osobných údajov ubytovaných cudzincov zaväzujú dodržiavať predpisy o ochrane osobných údajov.

K žiadosti je potrebné pripojiť aj fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného či živnostenského registra, ktorým ubytovateľ preukáže odbornú spôsobilosť pre ubytovacie služby.

Polícia bude každého žiadateľa písomne informovať o vybavení žiadosti.

Ministerstvo vnútra  čoskoro sprístupní dve elektronické služby:  elektronický  zápis   do knihy ubytovaných a elektronický výmaz z knihy ubytovaných.

Nevyhnutnou podmienkou pre používanie elektronických služieb je občiansky preukaz s čipom a zaručeným elektronickým podpisom, ktorý musia mať všetky osoby ubytovateľom splnomocnené na elektronické hlásenie pobytu cudzincov.

Služby elektronického hlásenia by mali byť v priebehu januára 2016 k dispozícii na portáli Elektronické služby MV SR https://portal.minv.sk   a tiež na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

Zdroj: www.minv.sk
ilustračná fotografia: Pixabay.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *