Zamestnávatelia by mali pre zamestnancov vytvárať čo najlepšie podmienky na prácu

Väčšina slovenských podnikateľov podceňuje ochranu zdravia zamestnancov. Hlavným dôvodom, prečo je to tak, je práve úspora nákladov, pričom práve ochrana zdravia by mala byť na prvom mieste. Na čo by sa zamestnávatelia mali predovšetkým zamerať a ako zmeniť ich myslenie čo sa týka bezpečnosti?

PZS – Pracovná zdravotná služba

Čo sa týka zlepšenia bezpečnosti, myslenie zamestnávateľov – konateľov firmy dokáže ovplyvniť len málokto. Veľmi dobre si uvedomujú, že bez zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby (PZS) by ani len nemali začínať podnikať. Žiaľ, konkrétne opatrenia prijmú až vtedy, keď sa niečo stane. Od roku 2006, čo je už celkom dlhá doba, je PZS povinná. O to viac by sa zamestnávatelia mali snažiť vytvoriť podmienky, aby predišli zbytočným úrazom a nehodám. V konečnom dôsledku uškodia aj sebe. Samozrejme, najviac utrpí práve zamestnanec, ktorý môže mať v najhoršom prípade aj trvalé následky. Povinnosťou tímu PZS je posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a okrem toho vykonáva činnosti týkajúce sa zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov.

Ochrana pred požiarmi

Okrem PZS by mali zamestnávatelia myslieť aj na ochranu pred požiarmi. Na každom pracovisku, či už v sklade, alebo v kancelárii, môže dojsť k elektrickému skratu. Technika nevydrží a určité riziko hrozí naozaj na každom pracovisku. Zamestnajte technika požiarnej ochrany alebo si nájdite firmu, ktorá vám túto službu ochrany pred požiarmi za primeranú cenu zabezpečí. Zo zákona je povinné vykonávať pravidelné protipožiarne prehliadky a v prípade zistenia nedostatkov ich aj odstraňovať.

Ak si chcete ako zamestnávateľ udržať pracovníkov a nechcete ich každú chvíľu meniť, vytvorte im čo najlepšie podmienky na prácu a samozrejme nešetrite na výplatách. Získate prestíž a v prípade vytvorenia novej pracovnej pozície sa budú uchádzači o prácu o túto pozíciu biť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *