Telekomunikačný slovník: Ktoré pojmy používame najčastejšie?

Od roku 1973, kedy sa začal v Amerike používať prvý mobil, prešlo veľa času. V súčasnosti je telefón samozrejmosťou. Niektorí majitelia mobilov však využívajú iba jeho základné funkcie, pretože ďalším pojmom či nástrojom nerozumejú. Prinášame prehľad najčastejších slov, ktoré sa s telekomunikáciou spájajú.

Kredit
Snáď jeden z najjednoduchších spôsobov, ako uskutočniť hovor, napísať správu alebo využívať dáta v telefóne. Pojem kredit môžeme definovať ako istú finančnú čiastku, ktorou si užívateľ telefónu predplatí poskytované služby. Z tejto čiastky sa následne odpočítava vopred určená suma za hovor, správu alebo využívanie internetu. Na dobitie kreditu poznáme niekoľko postupov – dobíjacím kupónom, platbou v hotovosti v niektorej predajni operátora alebo prevodom či platobnou kartou.

Ak však nechcete premýšľať nad tým, koľko kreditu vám ešte zostáva, správnou voľbou môže byť TO.∞ ako jeden z produktov štvrtého operátora. Za poplatok 15 eur si klient zadováži neobmedzené volania, ale aj neobmedzené množstvo dát v sieti 4ky a obchodného partnera.

Paušál
Rovnako ako pri kredite, aj vďaka paušálu si zákazník zabezpečí volanie, zasielanie správ alebo surfovanie na internete. Rozdiel je však v tom, že paušál predstavuje pevne stanovenú sumu, ktorú klient platí každý mesiac. Za vopred určenú čiastku mu operátor sprostredkuje určitý počet minút hovorov, presný počet správ a konkrétne množstvo dát. Obmedzením môže byť viazanosť, ktorú väčšinou operátori vyžadujú pred tým, ako klientom poskytnú zvýhodnený paušál. Zväzovania sa však u štvrtého operátora obávať nemusíte, ten ponúka všetky svoje produkty bez viazanosti a skrytých poplatkov.

Pred niekoľkými mesiacmi 4ka predstavila originálnu filozofiu TO., ktorá zahŕňa niekoľko produktov. Tie sa vyznačujú práve neviazanosťou a tým, že ponúkajú klientovi to, čo potrebuje – TO.nacesty prináša zákazníkovi vysokorýchlostný internet všade, kam sa presunie. Pre náročnejších štvrtý operátor uviedol TO.naRok, a to v dvoch variantoch – TO.naRok 100 (360 GB v sieti 4ka) alebo TO.naRok 200 (1200 GB v sieti 4ka), pričom číslo predstavuje poplatok, za ktorý si klient službu zadováži.

SIM karta

Mnoho vlastníkov mobilných telefónov kartu SIM stotožňuje s nosičom telefónneho čísla a spúšťačom funkcií v mobile. Toto zmýšľanie je do istej miery správne, pretože je pravdou, že SIM karta, z angličtiny subscriber identity card, umožňuje spustenie nástrojov v telefóne, ako je písanie správ či tvorba zoznamu kontaktov. Avšak zdanie, že karta je stotožnená s číslom, nie je celkom správne. Existuje totiž služba, prostredníctvom ktorej sa jedno číslo môže spájať s dvomi SIM kartami. Aktívna je vždy tá, ktorú klient momentálne využíva. Okrem toho, že vďaka karte využívame základné funkcie telefónu, môžeme si do jej pamäte uložiť aj nejaké údaje, ako napríklad menšie množstvo správ alebo informácie zo zoznamu kontaktov. Preto je po SIM karte vhodné kúpiť aj pamäťovú kartu, na ktorú môžeme ukladať väčšie množstvo dát.

PIN kód, PUK kód

Hneď po vložení SIM karty do telefónu je potrebné zadať 4-miestny číselný údaj. Ten nazývame PIN kód – personal identification number code, ktorý predstavuje autorizáciu pred spustením nástrojov telefónu a využívaním jeho funkcií. Majiteľ mobilu si ho môže zmeniť podľa vlastných kritérií, kvôli odcudzeniu sa však neodporúča zadávať veľmi jednoduché číselné variácie.

PUK kód úzko súvisí práve s PIN kódom. Klient ho využíva na odblokovanie telefónu vtedy, keď uvedie trikrát nesprávne PIN kód. Niekoľkočíselný údaj sa nachádza v tých istých materiáloch, v ktorých mu operátor zaslal SIM kartu s PIN kódom. Treba si však dávať pozor, pretože aj zadávanie PUK kódu je iba v obmedzenom počte a karta sa po viacerých nesprávnych pokusoch úplne zablokuje.

Dáta
Pojem, ktorý sa dostáva do popredia hlavne v posledných rokoch, a to predovšetkým vďaka využívaniu internetu v mobile. Dátovanie môžeme označiť ako prenos informácií pri surfovaní po internete, pričom dáta sú synonymom prenášaných informácií. Množstvo dát sa uvádza v bajtoch, ktoré sú ich základnou mernou jednotkou. Operátori svojim zákazníkom poskytujú dáta vo väčšom množstve, preto využívajú aj označenie megabajt alebo gigabajt – megabajt je milión bajtov, gigabajt predstavuje miliardu bajtov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *