Vlády EÚ musia znovu objaviť svoje zakladajúce hodnoty mieru a solidarity

Nepredávajte Európu! Tak znie odkaz, ktorý aktivisti organizácie Greenpeace vyslali počas neformálneho zasadnutia lídrom členských krajín Európskej únie v Bratislave. Dvadsať deväť aktivistov zo Slovenska, Česka, Chorvátska, Maďarska, Slovinska a Poľska rozprestrelo pri Dunaji 6×4 metrový transparent s nápisom „Don´t trade away Europe (Nepredávajte Európu)“. Dobrovoľníci v tričkách s písmenami zároveň vytvorili slová „solidarita“ a „mier“.

Bratislava, 16 September 2016 – This morning in Bratislava 29 Greenpeace activists from Czech Republic, Croatia, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia demonstrated in support of a fairer and greener Europe, just as the leaders of 27 countries prepared toGreenpeace varuje, že politika nenávisti, privilégií, deregulácií, nespravodlivého obchodu a zdaňovania naštrbila dôveru verejnosti v politiku a vyústila do diskriminácie a sociálneho vyčleňovania. Organizácia zdôrazňuje, že prišiel čas na to, aby európski lídri znovu zamerali svoju pozornosť na blaho ľudstva a planéty.

Greenpeace spolu s ďalšími 177 európskymi a národnými občianskymi organizáciami a obchodnými zväzmi  pred bratislavským samitom adresoval európskym lídrom vyhlásenie, v ktorom ich žiada, aby počúvali obavy ľudí.

„Naše vlády sú v Bratislave, aby zachránili európsku spoluprácu, no napriek tomu neustále opúšťajú základné hodnoty, na ktorých bola únia postavená. Strach, diskriminácia a prísnosť nahrádzajú mier, ľudské práva a solidaritu. Ľudia chcú väčšiu rovnoprávnosť a sociálnu aj environmentálnu ochranu. Odmietajú korporátne privilégiá a nespravodlivé obchodné dohody TTIP a CETA. Na záchranu Európy musia naši lídri prestať prisluhovať extrémistom a začať vytvárať regulácie, ktoré slúžia všetkým,“ povedala regionálna politická koordinátorka Greenpeace Júlia Sokolovičová.

V prvých odstavcoch dohody Európskej únie sa zdôrazňujú základné európske princípy: mier, demokracia, solidarita, rovnako ako sociálny rozvoj a environmentálna ochrana.

Nespravodlivé obchodné dohody ako je TTIP (medzi EÚ a USA) a CETA (medzi EÚ a Kanadou) ochraňujú zahraničné investície nad všetko ostatné. Dávajú korporáciám exkluzívne práva, aby spochybňovali environmentálne, zdravotné a pracovné štandardy pomocou špeciálnych telies, ktoré obchádzajú systémy národných súdov. Dohody znižujú úroveň demokracie a ochranu verejnosti.

Milióny ľudí podpísali petície a vyšli do ulíc, aby žiadali ochranu európskych štandardov ohľadom potravinovej bezpečnosti, toxických látok, ochrany zdravia a ochrany pracujúcich. Vlády členských krajín EÚ odpovedali pomaly na širokú a rastúcu opozíciu verejnosti na TTIP a CETA, a to aj opozíciu mimovládnych organizácií, sektoru zdravia a zástupcov biznisu. Nedávne vyhlásenia vedúcich politických predstaviteľov (linka) dokonca signalizujú, že odmietnutie týchto obchodných dohôd nie je isté.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *