3. jún 2014 – Medzinárodný deň bezpečnosti na železničných priecestiach

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sa v roku 2014 už po šiestykrát spoločne s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, policajným zborom a mediálnym partnerom projektu Zelenou vlnou RTVS zapojili do Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach.

Tento rok ide o 6. ročník Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach (ILCAD) so zameraním na preventívno-výchovné akcie a podporu bezpečného správania sa na železničných priecestiach a v ich okolí. V 47 krajinách sa na rôznych miestach konajú rôzne podujatia na národnej úrovni pod spoločným posolstvom kampane ILCAD „Správajte sa bezpečne na železničných priecestiach!“
ŽSR tak nadväzujú na niekoľko rokov systematicky realizované preventívno-bezpečnostné aktivity pre účastníkov cestnej premávky, ktorým poskytujú informácie o pravidlách ako sa bezpečne správať v blízkosti trate a na železničných priecestiach a predchádzať tak nehodovosti na železničných priecestiach.

Akcie, pripravené v rámci Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach v roku 2014

1. Preventívno-bezpečnostné DVD

ŽSR pripravili preventívno-bezpečnostné DVD, kde sú k dispozícii všetky základné informácie o typoch železničných priecestí, štatistika o počte nehôd na železničných priecestiach za posledných desať rokov. Následne sú zachytené všetky najčastie sa vyskytujúce situácie na železničných priecestiach aj s citáciou zákona. Ukážky sú realizované v dvoch variantoch – nesprávnom, s poukázaním na najčastejšie a bohužiaľ nie zriedkavé chyby, ktorých sa účastníci cestnej premávky dopúšťajú. Po každej nesprávnej ukážke nasleduje aj ukážka správneho prechádzania, resp. správania sa na železničnom priecestí.
Uvedené DVD bude distribuované do autoškôl, bude aj dostupné na našom webe, v prípade záujmu vieme poskytnúť aj ďalším organizáciám, školám a pod.

Cieľom je, aby DVD bolo k dispozícii aj verejnosti a médiám s cieľom poukázať na mimoriadnu závažnosť a tragický rozmer takéhoto stretu a pripomenúť hroziace nebezpečenstvo, ktoré má v jedinom okamihu nepozornosti či nerozvážnosti následky v podobe zbytočnej straty ľudských životov, ťažkých zranení a majetkových škôd. Súčasťou DVD sú aj fotografie z reálnych nehôd, ktoré sa udiali na železničných priecestiach. Touto autentickou časťou by ŽSR radi apelovali na každého účastníka cestnej premávky, aby prehodnotil svoje správanie pri prechádzaní cez železničné priecestie, počínal si mimoriadne opatrne a dodržoval ustanovenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách.

2. Billboardy v rámci Slovenska

ŽSR v rámci akcie ILCAD 2014 aj tento rok pripravili billboardovú informačno-preventívnu kampaň. Na 60 vybraných miestach po celom Slovensku sú od 1. júna do 30. júna umiestnené billboardy s názvom ,,Zastav a preži“, ktoré apelujú na všetkých vodičov, ktorí podceňujú nebezpečenstvo na železničných priecestiach, ponáhľajú sa neraz aj za cenu vlastného života.

3. Kontroly na železničných priecestiach

Tak, ako po minulé roky, sa v tento deň v spolupráci s policajným zborom uskutočnia monitorovacie akcie zamerané na kontrolu dodržiavania predpisov a bezpečnosti pri prechádzaní cez železničné priecestia – maximálna povolená rýchlosť, správnosť prejazdu atď.

4. Želkova škôlka

Maskotom ŽSR  pre bezpečnosť na železničných priecestiach naďalej zostáva železničiar ježko, ktorý dostal meno „Želko“. Knihu Želkova škôlka, ktorá sa stretla s obrovským úspechom u detí, rodičov aj pedagógov sa ŽSR podujali pretransformovať do podoby animovaných rozprávok. Zatiaľ sa podarilo zrealizovať prvé tri diely, pričom okrem animovanej časti o nebezpečných situáciách súvisiacich so železnicou sú súčasťou filmu aj reálne natočené pasáže s konkrétnymi informáciami o železnici, v každom diely zamerané na inú oblasť železnice.

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*