Spolupráca DPMK a SOŠ automobilovej

Niekoľko desiatok rokov existuje úspešná spolupráca Dopravného podniku mesta Košice a Strednej odbornej školy automobilovej (SOŠA). Vďaka nej vzniká príležitosť na získanie kvalitného vzdelania a stabilnej práce. Dopravný podnik totiž podporuje populárne vzdelanie v odbore: elektromechanik – silnoprúdová technika a automechanik. Absolventi týchto odborov sa môžu uplatniť v DPMK ako opravár električiek, trolejbusov a novinkou je opravár elektrobusov. Zárukou kvality štúdia na SOŠA je aj prax vykonávaná priamo v dielňach košického dopravného podniku. Využívajú ju aj študenti učebného odboru: dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava. 

Stredná odborná škola automobilová na žiadosť podnikateľskej verejnosti od školského roka 2015/2016 otvorí nový učebný odbor: elektromechanik – silnoprúdovej techniky. Odporučila ho pre školu Územná školská rada KSK a schválilo ho aj Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

Študenti uvedených elektromechanických odborov majú možnosť po trojročnej učebnej dobe nastúpiť do nadstavbovej formy štúdia s cieľom získania odbornej maturity v oblasti elektrotechnického vzdelávania aj popri zamestnaní.

Okrem toho je SOŠA zapojená do Národného projektu rozvoja stredného odborného vzdelávania, ktorého cieľom je zvýšenie kvality odborného vzdelávania. Realizáciou projektu sa rieši problematika prepojenia odborného vzdelávania s potrebami zamestnávateľov, zvýšenia kvality a pripravenosti absolventov vo vzťahu k ich schopnosti zamestnať sa po ukončení školy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *