Duálne vzdelávanie v DPMK

Dopravný podnik mesta Košice získal osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania na Hornádskej ulici v Stredisku údržby autobusov, trolejbusov a technologických vozidiel. Teoretické vyučovanie bude poskytované v Strednej odbornej škole automobilovej (SOŠA, Moldavská cesta 2, Košice), s ktorou DPMK uzatvára zmluvu a následne učebnú zmluvu so žiakom. Dopravný podnik so SOŠA už niekoľko desaťročí úspešne spolupracuje. Pre absolventov vzniká príležitosť na získanie kvalitného vzdelania a stabilnej práce.

Dopravný podnik má záujem o učebné odbory: 2487 H01 autoopravár – mechanik, 2487 H02 autoopravár – elektrikár a 2487 H03 autoopravár – karosár.

Žiaci, ktorí sa prihlásia na duálne vzdelávanie do DPMK získajú:

– praktické vyučovanie pod dohľadom inštruktora – odborného zamestnanca DPMK,

– finančné zabezpečenie žiakov – možnosť získania podnikového štipendia a odmenu za produktívnu prácu,

– financovanie praktického vyučovania, náklady hradí DPMK,

– dostatok vhodnej produktívnej činnosti zahrňujúcej práce typické pre odbor a umožňujúce dosiahnuť požadovaný stupeň odborného rozvoja pre príslušný ročník,

– v budúcnosti možnosť zamestnania sa v DPMK,

– hygienické potreby a ochranné osobné prostriedky,

– stravovanie za rovnakých podmienok ako zamestnanci DPMK.

Výber uchádzačov sa uskutoční na základe osobných pohovorov uchádzačov a na základe študijných výsledkov za 6. až. 9. ročník ZŠ.

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*