17. november – Svetový deň predčasne narodených detí

OZ maliček a Neonatologická sekcia Slovenskej pediatrickej spoločnosti

Oplatí sa bojovať o každý život!

Predčasný pôrod – príčiny a dôsledky

Súčasné demografické trendy svedčia o postupnom poklese pôrodnosti, pričom nielen na Slovensku, ale aj na celom svete, stúpa počet detí, ktoré prichádzajú na svet predčasne. Dôležité je, aby aj takéto deti mali šancu na zdravý vývoj a dobrú kvalitu života.

Každé deviate dieťa na Slovensku sa narodí predčasne (t .j. pred ukončeným 37. týždňom tehotnosti). Je to takmer päť tisíc detí každý rok.

Medzi najrizikovejších novorodencov z hľadiska komplikácií patria deti narodené s pôrodnou hmotnosťou pod 1500 g (novorodenci s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou). Podieľajú sa 55-timi percentami na úmrtnosti novorodencov na Slovensku. Za posledných 10 rokov sme zaznamenali vzostup počtu týchto detí až o 30 %.

Medzi hlavné dôvody nárastu počtu predčasných pôrodov patrí – nárast počtu starších prvorodičiek, vďaka medicínskemu pokroku častejšie rodia ženy so závažnými ochoreniami (diabetes mellitus, hypertenzia, onkologické, autoimúnne, hematologické ochorenia a pod.). Čoraz viac detí sa rodí po umelom oplodnení (asistovaná reprodukcia sa podieľa na náraste počtu viacpočetných pôrodov, čo zvyšuje riziko predčasného pôrodu).

Keďže organizmus nezrelých detí nie je pripravený na život mimo maternice, hrozí im okrem podchladenia aj mnoho ďalších komplikácií, najmä zlyhanie dýchania, problémy s trávením a vzhľadom k nezrelosti imunitného systému aj zvýšený výskyt infekčných komplikácií. Napriek týmto rizikám dokážu aj takého deti prežiť bez následkov. Kvalitná prenatálna starostlivosť, centralizácia matiek s hroziacim predčasným pôrodom a pôrod v špecializovanom perinatologickom centre zlepšujú šancu nezrelých novorodencov na dobrú prognózu.

Na Slovensku je starostlivosť o novorodencov diferencovaná do troch stupňov. Najvyššiu úroveň starostlivosti poskytujú podľa Smernice MZ SR č. 2911/97/ Zb. z 25. 11. 1997 perinatologické centrá, ktorých poslaním je koncentrovať v príslušných regiónoch závažné prípady tehotenských a neonatálnych komplikácií s cieľom zvýšiť kvalitu starostlivosti o tehotnú ženu, rodičku, šestonedieľku a jej novorodenca. Ide o šesť pracovísk – v Bratislave, Nových Zámkoch, Martine, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Do týchto centier sú odosielané tehotné ženy s komplikáciami do 32. týždňa, ale patria sem aj ženy vo vyššom gestačnom týždni so závažnými tehotenskými komplikáciami (napr. s vysokým krvným tlakom, cukrovkou a pod.). Je potrebné nielen priebežne doplňovať prístrojovú techniku týchto perinatologických centier, ale aj motivovať nádejných špecialistov k náročnej práci na vysoko špecializovaných jednotkách intenzívnej starostlivosti o novorodencov.

Právo predčasne narodených bábätiek na zdravý štart do života na adekvátne vybavenom špecializovanom pracovisku, kde dokážu poskytnúť multidisciplinárnu starostlivosť tehotnej aj novorodencovi na najvyššej úrovni, žiada aj celoeurópska iniciatíva odborníkov a rodičov nedonosených a chorých novorodencov združených v organizácii European Foundation for the Care of Newborn Infants – EFCNI (Európska nadácia pre starostlivosť o novorodencov). Jej cieľom je :

  • zabezpečiť najlepšiu starostlivosť novorodencom a predčasne narodeným deťom v Európe,
  • umožniť medicínsku, psychologickú a pedagogickú podporu rodičom,
  • podporovať výskum a implementáciu opatrení zameraných na prevenciu predčasného pôrodu,
  • zlepšiť zdravotný stav novorodencov a nedonosených detí z dlhodobého hľadiska.

Keď sa dieťa narodí predčasne, nie sú jeho rodičia na túto situáciu vôbec pripravení. Podľa dotazníka z 13 európskych krajín je informovanosť o rizikách predčasných pôrodov u žien nízka. Ak sa v rodine narodí dieťa predčasne, rodičia pociťujú veľký strach, úzkosť, vyčerpanosť a bezmocnosť.

Organizácia spojených národov v spolupráci (OSN) v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) zverejnila v máji 2012 správu „Born Too Soon: The Global Action Report on Preterm Birth“ (Narodení príliš skoro: Globálna správa upozorňujúca na predčasné pôrody). Vyplýva z nej, že na svete sa každoročne predčasne narodí 15 mil. detí , z toho v Európe 500 000.

Občianske združenie malíček v súlade s odporúčaním EFCNI organizuje 6. novembra 2012 pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí (17. november) Konferenciu Svetový deň predčasne narodených detí spojenú so slávnostným odovzdávaním ceny „Purpurové srdce“.

Občianske združenie malíček vzniklo v apríli 2011 z iniciatívy rodičov predčasne narodených detí. Nadväzuje na činnosť občianskeho združenia pri Novorodeneckej klinike M. Rusnáka „Nedonosené dieťa“ a klubu „Predčasniatok“ v prešovskom materskom centre Emerka. Spolupracuje so špičkovými neonatológmi, psychológmi, detskými neurológmi, pediatrami a špecialistami z ďalších lekárskych profesií. Spoločným cieľom je spokojnosť rodín a zvýšenie kvality života detí. Rodičom dávame pocit istoty.

Mgr. Ľubica Kaiserová, Predsedníčka o.z. malíček

Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc., predsedníčka NS SPS

Zdroj: nasmalicek.sk
Ilustračná fotografia: pixabay.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *