Sloboda zvierat oslávila 20 rokov

V sobotu 18. augusta si Sloboda zvierat v priestoroch bratislavského útulku pripomenula 20. výročie svojho vzniku. Organizácia vznikla v roku 1992 z nadšenia malej skupiny ľudí a ich lásky k zvieratám, dnes je najväčšou celoslovenskou organizáciou na ochranu zvierat a ich práv a má 17 regionálnych centier s útulkami.

Priama záchrana zvierat a prevádzkovanie útulkov tvorí nosnú časť aktivít organizácie, ročne zachráni okolo 3000 zvierat. Za minulý rok to bolo 2 823 zachránených zvierat a umiestnených v útulku, z toho 1 927 zvieratám sme našli nový domov a 487 zvierat sme vrátili pôvodným majiteľom. Viac VS 2011: http://www.slobodazvierat.sk/Press-centrum.16.0.html

Jedným z prvých krokov prípravy zvieratka na adopciu je zvládnutie základného výcviku poslušnosti. 20. výročie sme si preto pripomenuli slávnostným otvorením vlastného miniagility parku pre psy. Pod vedením profesionálneho inštruktora agility clubu All for dog sa verejnosť so svojimi miláčikmi z útulku mohla naučiť základom výcviku psíka. Nasledovali ukážky dog dancingu (agility klub LUKKA) a ukážky združenia Bratislavskej kynologickej záchrannej brigády, narodeninové venčenie s maškrtkou pre psíky, vďaka všetkým, čo prišli vyvenčiť. O dobrú náladu sa starala hudobná skupina Slow Flow. Nechýbali tradičný vegetariánsky guláš ani narodeninová torta.

sloboda
Zakladateľ Slobody zvierat Laco Ďurkovič s osobnosťami verejného života, demonštrácia proti pokusom na zvieratách na školách, v 1994 boli pokusy na zvieratách na slovenských ZŠ a SŠ zakázané.

 

malovanie
Maľovanie autobusu v akcii Deti opusteným zvieratkám, 1995, otvorenie útulku v Bratislave a zriadenie prvej pohotovostnej linky na pomoc zvieratám, 1996.

 

Z histórie SZ:

1992 Vznik Slobody zvierat.

1994 Učiť k súcitu. 75 000 podpisov pod petíciou dosiahlo zákaz pokusov na zvieratách v ZŠ a SŠ.

1995 Kampaň za zastavenie testovania kozmetiky na zvieratách. Po petícii s 97 000 podpismi občanov SR sa v r. 1999 zakázalo použitie zvierat pri registrovaní domácich a zahraničných výrobkov na Slovensku.

Otvorenie útulku v Bratislave. Víťazstvo v konkurze na vykonávanie asanačnej činnosti v Bratislave bolo skutočným úspechom pre zvieratá. Dovtedy túto prácu vykonávala šarhovská služba.

1996 Zriadenie prvej pohotovostnej telefónnej linky 187 na pomoc zvieratám. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila veľká kampaň „Potrebuješ priateľa? Volaj 187“. Linka proti krutosti dodnes funguje na č. 02-16 187 a vďaka nej zachraňujeme spolu s vami každoročne tisíce stratených, zranených a týraných zvierat.

1999 Položili sme základný kameň útulku na Poliankach. Vďaka pomoci zahraničných organizácií na ochranu zvierat a verejným zbierkam dnes útulok v Bratislave stojí a poskytuje prístrešie 250 zvieratám. Nechýba murovaná karanténa, veterinárna ambulancia, operačná sála, izolačky a miestnosti pre zvieracie mamičky a mláďatá.

2002 Svet je pre všetkých. Založili sme výchovné centrum a vypracovali výchovno-vzdelávací projekt pre deti, odbornú príručku pre učiteľov a vyškolili lektorov. Program dnes úspešne absolvujú deti ZŠ a MŠ.

2005 Sieť inšpektorov na ochranu zvierat. Zriaďujeme celoslovenskú sieť inšpektorov proti týraniu. Na linke proti krutosti 02-16 187 denne prijímajú vaše hlásenia prípadov týrania, prešetrujú ich a zjednávajú nápravu. Zo zlých podmienok sa tak dostane 3000 zvierat ročne.

2007 Pozor na vajcia. Vďaka kampani za zlepšenie životných podmienok nosníc dnes už každý na Slovensku vie, že vajce s číslom 3 do košíka nepatrí.
Projekt kastrácie a sterilizácie zvierat. S partnerom Vier Pfoten realizujeme v osadách s kritickým stavom zvierat kastráciu psov a sterilizáciu sučiek. Počas okružnej jazdy po južnom a východnom Slovensku sterilizujeme v mobilnej veterinárnej ambulancii 300 psov a mačiek novou sterilizačnou metódou tzv. krátkeho rezu. Humánnou a vo svete najpreferovanejšou formou zabraňujeme nekontrolovanému rozmnožovaniu zvierat, preplňovaniu útulkov a zabíjaniu tisícov nechcených zvierat ročne.

2008 Každý kožuch má dve časti. Kampaň upozorňuje verejnosť na kruté podmienky kožušinových fariem.

Európska demonštrácia v Bruseli za zákaz dovozu výrobkov z tuleňov do . Na podporu požiadaviek vystúpili očití svedkovia lovu v Kanade, poslanci Európskeho parlamentu aj bývalý člen the Beatles P. McCartney.

2009 Zákaz obchodu s výrobkami z tuleňov v EÚ. Európsky parlament schválil (550 hlasov k 49) zákaz predaja všetkých výrobkov z tuleňov v EÚ s výnimkou pre pôvodné inuitské obyvateľstvo Kanady.

Liberty for Dogs. Záchrana zvierat vyradených z chovných staníc v spolupráci s nemeckou organizáciou Retriever in Not. Zvieratá bez šancí na umiestnenie u nás bezodplatne transportujeme a umiestňujeme v zahraničných rodinách podľa pravidiel medzinárodného systému TRACES, ako zatiaľ jediná organizácia na Slovensku. Dodnes sme takto zachránili 1000 zvierat.

2010 Stop reťaziam. Kampaň za zákaz celoročného držania psov na reťazi.

2011 Big Move alebo Veľké sťahovanie sliepok. Európska kampaň na podporu zákazu chovu nosníc v holých klietkach. Európski politici dostali v apríli 2011 výzvy od 30 000 euroobčanov zo 14 hlavných miest. Zákaz holých klietok a predaj vajec z nich začal v EÚ platiť 1.1.2012.

8 hodín a dosť! Medzinárodná kampaň desiatok mimovládnych organizácií mala časovo obmedziť diaľkové transporty hospodárskych jatočných zvierat. Kampaň zožala úspech, petíciu podpísalo 1 098 468 signátorov a písomné vyhlásenie proti diaľkovému transportu zvierat podpísala nadpolovičná väčšina europoslancov (395, 11/13 slovenských europoslancov).

Som za zákon na ochranu zvierat. Kampaň za prijatie zákona na ochranu zvierat na Slovensku. Prostredníctvom verejnej online petície dostali politici a poslanci od ľudí viac ako 100 tisíc mailov. Zákon na ochranu zvierat stále nebol prijatý… 

2012 Cirkus bez zvierat. Kampaň za zákaz cirkusov so zvieratami informuje o nevhodných životných podmienkach cirkusových zvierat, dlhých transportoch a krutých praktikách drezúry. Počas leta rozdalo 250 dobrovoľníkov v uliciach viac ako 30 000 letákov. Petíciu za zákaz cirkusov so zvieratami v SR odovzdáme 4.10. (Svetový deň zvierat) ministrovi pôdohospodárstva.

Nekrátené na: http://www.slobodazvierat.sk/Mame-20-rokov.285.0.html

Kontakt a informácie: Silvia Čaňová, 0911 403 247

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *