ZMOS

Bratislava 26. október 2016 – Štrbské Pleso bude vo štvrtok domovom dvoch atraktívnych samosprávnych podujatí. Jedno sa týka elektronickej komunikácie a druhým bude vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže.    Vo štvrtok 27. októbra 2016 organizuje Združenie miest a obcí Slovenska odbornú konferenciu „Elektronické služby pre obce a mestá.“ Podujatie je venované komplexnému prehľadu elektronickýchPokračovať v čítaní

Bratislava 12. apríl 2016 – S príchodom prvých teplých lúčov sa námestia a ulice postupne zapĺňajú letnými terasami. Ich prevádzku schvaľujú mestá a obce. Tie pri rozhodovaní o schválení prevádzky zohľadňujú viaceré aspekty. Samosprávy schvaľujú podmienky na prevádzku letných terás, ktoré odrážajú nielen výšku dane za užívanie verejného priestranstva, alePokračovať v čítaní

Bratislava 8. februára 2016 – Pohľad do kalendára nás utvrdzuje v tom, že ešte stále je zima. Počasie však umožňuje deťom hry a zábavu na vonkajších detských ihriskách a športových zariadeniach. Mestá a obce sú ich najväčším správcom.   Z prieskumu, ktorý realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v jeseni, na otázku „Máte na území mesta/obce verejnéPokračovať v čítaní