verejné osvetlenie

Na Slovensku nájdeme veľa miest a obcí, ktorým príde zbytočné investovať do kvalitnejšieho verejného osvetlenia. Kvalitné verejné osvetlenie by malo byť pritom prioritou číslo jeden a z jeho výmenou by sa malo počítať v čo najskoršom termíne. Zabezpečenie verejného osvetlenia pre obce a mestá však býva veľkou finančnou záťažou aPokračovať v čítaní

Verejné osvetlenie občania vnímajú ako samozrejmosť. V skutočnosti je to služba, ktorej prevádzka stojí mestá a obce nemalé finančné prostriedky a pri pohľade na mnohé úlohy je veľmi dôležitá. Verejné osvetlenie napríklad pomáha chodcom, cyklistom a vodičom, ale aj   samotnej ochrane majetku. Ak k tomuto prirátame ešte to, že stĺpy verejného osvetlenia slúžia aj ako navigačnéPokračovať v čítaní

Mesto Košice, ako vlastník sústavy verejného osvetlenia (VO), sa na základe podnetov občanov rozhodlo predĺžiť dobu svietenia.  K úprave času zapínania verejného osvetlenia mesto pristúpilo z dôvodu zvýšenia komfortu občanov vo večerných hodinách. Problematika času zapínania a vypínania verejného osvetlenia nie je upravená záväznou normou. Odborné profesijné organizácie, zaoberajúce sa problematikou verejnéhoPokračovať v čítaní