trh

Bratislava 18. apríl 2016 – Nákup čerstvej zeleniny, voňavých kvetín a produktov z fariem či domáceho chovu na trhoch a v tržniciach získava medzi ľuďmi stále väčšiu obľubu. Mestá a obce sú najväčšími prevádzkovateľmi trhovísk a upravujú podmienky ich prevádzky na svojom území. Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach samosprávy upravujú v príslušnom všeobecnePokračovať v čítaní

Popri predmetoch v rámci zvolených študijných programov si môžu študenti Žilinskej univerzity (UNIZA) zaradiť do svojho rozvrhu aj jeden špeciálny predmet. Je otvorený študentom všetkých ročníkov bez ohľadu na fakultu či zameranie, ktoré študujú. Predmet Povolanie podnikateľ môže absolvovať každý. Jedinou podmienkou je chuť a snaha pracovať na svojom vlastnomPokračovať v čítaní

Košice, 11. augusta 2015 – Malebná ulička v centre Košíc sa opäť zaplní šikovníkmi. Tentokrát sa šikovní východniari so svojimi ručne vyrábanými drobnosťami, zaujímavými nápadmi a tradičnými remeslami odprezentujú 21. augusta. Podujatie s názvom Šikovníci na Hrnčiarskej ulici sa začína o 14:00 hod. Na Uličke remesiel sa predstavia šikovní aPokračovať v čítaní