maľba

Prečo maľujem? Protipólom jeho početných pracovných aktivít je jeho umelecké zameranie, ktoré začal u seba postupne objavovať a rozvíjať. V mladosti som sledoval a často navštevoval insitných rezbárov a maliarov. Obdivoval som ich, čo všetko dokážu neškolovaní ľudia vytvoriť. Moje prvé kroky viedli k vyrezávaniu rôznych figúrok z lipového dreva, mal somPokračovať v čítaní

Múzeum Vojtecha Löfflera pozýva na vernisáž výstavy Od starej krásy po nové umenie – Košické výtvarné umenie 1900-1950. Vernisáž sa uskutoční 17. februára o 17:00 hod. Prezentovaný súbor dokladá viaceré vývojové tendencie košického maliarstva a to predovšetkým jeho smerovanie k výtvarnej moderne i pretrvávanie dobovo už konzervatívnejších realistických modelov svetelného maliarstva. Výstava prezentujePokračovať v čítaní

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja prináša pre širokú verejnosť výstavu obrazov mladej českej výtvarníčky Petry Zavadilovej. Otvorenie výstavy sa bude konať v pondelok 9.2.2015 o 17:00 hod. v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave.  Petra Zavadilová, mladá moravská autorka pochádza z Jarohněvic (Česká republika) neďaleko Kroměříža.. Umeleckej tvorbePokračovať v čítaní

Srdečne Vás pozývame na výstavu realizovanú pri príležitosti životného jubilea autora Štefana Filepa. Maliar je bytostný kolorista a excelentný kresliar s dôrazom na jemný etický podtext. Dlhodobo pokračuje v rozvíjaní humanistických východísk, ktoré nájdeme v umení 20. storočia. Farebná harmónia, raz žiarivá, inokedy pritlmená a jemu vlastný nostalgický optimizmus stojaPokračovať v čítaní

Košický maliar Július Jakoby (1903-1985) patrí k najvýznamnejším slovenským výtvarným umelcom 20. storočia. Jeho strhujúce expresívne dielo sústredené na človeka a hľadanie zmyslu jeho existencie zásadným spôsobom obohatilo moderné slovenské dejiny umenia. Napriek mimoriadnej sile umeleckého výrazu, ktorá vyvierala z autorovho talentu a hlbokého prežívania skutočnosti, nestretneme sa v jeho tvorbe s tzv. veľkými témami. NietPokračovať v čítaní

Sled výstavných podujatí konaných pri príležitosti stého výročia narodenia košického maliara a grafika Andreja Doboša začal v roku 2011 v Bratislave a pokračoval v Dolnom Kubíne (2012) a v Poprade (2013). Košice, s ktorými je autor najväčšmi spätý završujú sled týchto jubilejných podujatí  výberom z umelcovej celoživotnej tvorby. Vernisáž výstavy sa uskutoční 9. október 2014 o 17:00 hod. vo VýchodoslovenskejPokračovať v čítaní

V roku 2013 uplynulo päťdesiat rokov od úmrtia maliara Jozefa Majkuta a v roku 2014 si kultúrna verejnosť pripomína 105. výročie jeho narodenia. Výstavný projekt s výrazným časovým odstupom od usporiadania poslednej umelcovej výstavy prezentuje umelcovu tvorbu v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach. Zámerom usporiadania výstavy bolo pripomenutie umelcovej tvorby a vytvorenie celistvej predstavy o vývojiPokračovať v čítaní