ekológia

Zelený Kaufland je jedinečný projekt, vďaka ktorému spoločnosť Kaufland už tretí rok systematicky komunikuje so svojimi zákazníkmi a širokou verejnosťou na tému ochrany životného prostredia. Aktuálne je do projektu zapojených už osemnásť prevádzok a Kaufland postupne rozširuje svoj unikátny koncept po celom Slovensku. Tento rok opäť prináša novinku – zberPokračovať v čítaní

Spoločnosť KOSIT a.s. vyhlasuje 9. ročník súťaže „Vrchnákománia IX“. Partnerom zberu je Mesto Košice. Súťaž je zaradená do celokošickej kampane „Za čistejšie Košice“. Cieľom súťaže je zvýšenie environmentálneho povedomia a podpora zberu plastov medzi žiakmi materských, základných a stredných škôl. Prihlásenie je možné v termíne do 15.04.2016 len prostredníctvom elektronickej prihlášky na adrese:Pokračovať v čítaní

Prvá stavebná sporiteľňa podporila vznik mobilnej aplikácie Green Bin, ktorá umožňuje identifikovať najbližšie zberné dvory na odovzdanie stavebného odpadu, elektroodpadu a iných druhov odpadu, ktoré je možné recyklovať alebo vyžadujú bezpečnú likvidáciu. Takýmto spôsobom chce PSS, a. s., prispieť k posilňovaniu ekologického správania a k ochrane životného prostredia. „Podľa cieľovPokračovať v čítaní

Už tento víkend zažije Slovenský raj ďalšie veľké upratovanie. Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj pripravila na 10. október ďalší ročník Čistenia Slovenského raja a to hneď na viacerých miestach tohto krásneho kúta Slovenska. „Sme radi, že sa ešte stále nájdu ľudia, ktorí chcú dobrovoľne pomôcť nášmu národnému parku a svojmu okoliu.Pokračovať v čítaní

Košice, 3.9.2015 – KOSIT a.s. v septembri 2015 naplno otvára svoje vzdelávacie EKO centrum, ktoré sa zaoberá odpadom, jeho triedením a recykláciou už 8 rokov. Centrum environmentálnej výchovy (CEV) môžu navštíviť materské, základné, stredné a vysoké školy i rôzne inštitúcie z celého Slovenska. V školskom roku 2015/2016 ponúka CEV školám nové interaktívne prednášky, zaujímavé eko úlohy s peknýmiPokračovať v čítaní

Košice, 10. august 2015 – Nadácia KOSIT a občianske združenie Eductra, o.z. zorganizovali už piaty, jubilejný ročník EKO tábora. Tento rok sa konal na Drienici v termíne od 26. 7. do 1. 8. 2015. Tábor bol okrem športu, súťaží a zábavy venovaný najmä prírodným témam, napr. ochrana lesov, zveri, vtáctva, jedinečných cicavcov. Štandardne nechýbala problematikaPokračovať v čítaní

Od roku 2003 sa v meste Bardejov buduje silná komunita ľudí propagujúcich kvalitnú alternatívnu kultúru a komunitu. Množstvo stabilných projektov, akcií a aktivít z nich urobila jednu z najznámejších skupín v súčasnosti. Od sociálneho po environmentálne. Od ochranárskeho po spoznávacie. Stoja za vytvorením kultúrno komunitného centra Bašta, organizujú festivaly, koncerty. Spolupodieľajú saPokračovať v čítaní