Tlačová správa (Page 2)

Pamätná minca Viktor Kubal

20. marca 2023 začne Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur „Viktor Kubal – 100. výročie narodenia“. Predaj strieborných zberateľských euromincí je zabezpečovaný výlučne prostredníctvom zmluvných partnerov Národnej banky Slovenska, ktorí sú uvedení na internetovej stránke Národnej banky Slovenska. Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10Pokračovať v čítaní

V záujme zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti s cieľom uplatňovania najmodernejších poznatkov vedy, výskumu a vzdelávania sa zmluvné strany dohodli na spoločnom postupe pri zabezpečení spolupráce v oblasti vedeckovýskumnej, vzdelávacej  a prepojenia teórie a praxe. Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci podpísali spoločnosť AGEL SK a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej prácePokračovať v čítaní

Muzikál bude mať po nútenej „korona“ pauze limitovanú sériu predstavení v novom a atraktívnom priestore STARS auditoria od 18. mája 2023. Režisér Ján Ďurovčík netajil svoju radosť: „Som rád, že ideme opäť hrať. Na skle maľované už hráme 18 rokov a máme za sebou viac ako 500 repríz. Ľudia ho chcú stálePokračovať v čítaní

Japonsko, Čína, Venezuela, Veľká Británia, Dánsko, Rakúsko, Taliansko, Česko a Slovensko. To je výpočet krajín, ktoré budú mať zastúpenie na 67. ročníku medzinárodného hudobného festivalu Košická hudobná jar (KHJ). Podujatie patrí medzi najstaršie hudobné festivaly na Slovensku. Výnimočné zážitky návštevníkom tento rok prinesú komorné koncerty sláčikového kvarteta a súboru starej hudby,Pokračovať v čítaní

Sovy, myšiarky ušaté, opustili svoje zimoviská. Väčšina z nich zimu strávila priamo v mestách. Počas dňa oddychovali na stromoch v blízkosti škôl, kostolov či v rodinných záhradách neraz desiatky jedincov. Odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku, ktorí v spolupráci s verejnosťou zbierali informácie o počte zimujúcich myšiarok, už poznajú výsledky.Pokračovať v čítaní

Virtuálna realita našla svoje uplatnenie aj v oblasti zdravotníctva. Aplikácia Cognity najprv pomáhala zlepšovať kognitívne funkcie pacientom s poruchami mentálneho zdravia. Dnes, o čosi vylepšená, pomáha malým pacientom v bratislavskom Detskom kardiocentre. S inovatívnym nápadom využívania virtuálnej reality pre pacientov s poruchami mentálneho zdravia prišiel tím Research and Development (R&D)Pokračovať v čítaní

Druhé poschodie Kliniky pediatrie Fakultnej nemocnice Trnava prešlo rekonštrukciou, vďaka ktorej sa zvýši komfort hospitalizovaných detičiek a rodičov. Rekonštrukcia oddelenia Kliniky pediatrie FN Trnava bola spustená koncom roka 2022, pričom do užívania bola odovzdaná v marci 2023. Ide o poschodie pre najmenších detských pacientov vo veku do troch rokov. V rámci kliniky boli vybudovanéPokračovať v čítaní

Projekt, na ktorom participovalo 8 univerzít a 5 firiem z  9 európskych krajín, sa zameriaval na tvorbu vzdelávacích kurzov v oblasti biomedicínskej a medicínskej informatiky a na rozvoj spolupráce medzi univerzitami a firmami v tomto sektore. Hlavným výstupom projektu, ktorého riešenie prebiehalo pod vedením Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) v rokoch 2020 – 2022, je online portál CeBMI.Pokračovať v čítaní

Trenčianska župa pokračuje v modernizácii odborného vzdelávania na svojich stredných školách, a to vďaka financiám, ktoré získala z Integrovaného regionálneho operačného programu. Zlepšia sa nielen výučbové podmienky pre žiakov škôl, ale zvýšia sa aj šance ich uplatnenia na trhu práce. Škola, ktorá vzdeláva takmer 500 žiakov a je zapojená aj v systéme duálneho vzdelávania budePokračovať v čítaní

starostlivosť o prírodu

Nadácia VSE dnes vyhlasuje výsledky grantového programu s názvom Za zdravý a čistý kraj a daruje 40 000 eur na podporu projektov zameraných na skvalitnenie životného prostredia na východnom Slovensku. Cieľom programu Za zdravý a čistý kraj bolo zrealizovať viditeľné zmeny, ktoré prispejú k skvalitneniu stavu prírody v Košickom a Prešovskom kraji. Do výzvy sa prihlásiloPokračovať v čítaní