Turisti (znovu)objavili Košice! V roku 2022 lámali rekordy v prenocovaní ako jedna z mála destinácií na Slovensku

Rok 2022 bol pre mesto Košice z pohľadu cestovného ruchu mimoriadne úspešný. Prevádzkovatelia ubytovacích zariadení neboli v minulosti zvyknutí na silné letné mesiace – Košice boli považované za mestskú destináciu, preferovanú biznis klientelou, ktorá počas letných mesiacov Košice nevyhľadáva. Aktuálne čísla však ukazujú, že sa Košice stali atraktívnou dovolenkovou destináciou. Letné mesiace lámali rekordy, a to dokonca aj v porovnaní s globálne najsilneším rokom 2019. A prekonávanie historicky najvyšších čísel pokračovalo aj po skončení letných prázdnin. Dobrou správou je aj zvyšovanie priemernej dĺžky pobytu návštevníkov a návrat zahraničných turistov.

Znásobenie počtu návštevníkov Košíc

Systematická práca s destináciou ako značkou od roku 2020, práca s dátami, nové produkty cestovného ruchu a následné, správne načasované marketingové aktivity nepopierateľne priniesli výsledky v podobe takmer znásobenia počtu dovolenkujúcich návštevníkov oproti obdobiu pred pandémiou. Na týchto aktivitách sa dlhodobo a konzistentne podieľa oblastná organizácia cestovného ruchu Visit Košice.

Podľa dát Štatistického úradu SR z pohľadu celkovej návštevnosti za rok 2022 navštívilo Košice celkom 191 945 návštevníkov, z čoho 112 490 (59 %) domácich. Počet zahraničných turistov spolu zo všetkých krajín dosiahol číslo 79 455 (41 %); najsilnejším mesiacom sa stal mesiac august s počtom 22 991 návštevníkov, a tesne za ním nasledovali mesiac september s počtom 21 730 a mesiac jún s počtom 20 810 návštevníkov.

Graf č. 1. Počet návštevníkov Košíc v roku 2022 (Zdroj: ŠÚSR)

Počet prenocovaní prekonal referenčný rok 2019

Na základe evidencie referátu daní a poplatkov mesta Košice celkový nárast zdanených prenocovaní v roku 2022 oproti roku 2019 je až o 15 %. V prípade druhej polovice roka 2022, kedy boli všetky obmedzenia v cestovaní súvisiace s pandémiou odstránené, ide o navýšenie prenocovaní dokonca až o 37 % oproti historicky najsilnejšiemu roku 2019.

Za mesiace júl a august 2022 došlo k nárastu počtu zdanených prenocovaní v letných mesiacoch. Pri porovnaní s rokom 2019 ide o nárast o 30 % a v porovnaní s minulým rokom dokonca o 55 %. Tieto dáta jednoznačne ukazujú, že sa Košice profilujú aj ako vhodná destinácia na letnú dovolenku vďaka svojej širokej škále možností trávenia voľného času či ako ideálna vstupná brána do regiónu.

Graf č. 2. Celkový počet zdanených prenocovaní za roky 2019 – 2022 (Zdroj: MMK)
Graf č. 3. Vývoj zdanených prenocovaní za roky 2019 – 2022 (Zdroj: MMK)

Pozitívne výsledky práce Visit Košice

Leto v Košiciach prinieslo mnoho prekvapení. S otvorením populárnych dovolenkových destinácií sme očakávali výrazný úbytok domácich, prekvapením bol však návrat zahraničných návštevníkov. Z dát vyplýva, že zahraniční turisti predstavujú vyšší priemerný počet prenocovaní – nechávajú si dlhší čas na spoznávanie Košíc a blízkeho okolia.

Podľa dát Štatistického úradu SR sa len za mesiac august počet zahraničných návštevníkov oproti minulému roku viac ako zdvojnásobil. Spomedzi cudzincov máme stále najviac zastúpených turistov z krajín V4, dominujú tradične Česi a Poliaci. O to viac nás teší, že návštevníkov neodradil ani vojnový konflikt na Ukrajine. Samotní Ukrajinci sa naopak na celkovom počte návštevníkov Košíc podielali vo výške len 6 %, čo potvrdzuje, že rekordné čísla v návštevnosti destinácie v minulom roku situácia za našimi hranicami neovplyvnila.

„Tak skoré pozitívne výsledky nás veľmi potešili, nakoľko prišli po spustení našej komunikačnej stratégie omnoho skôr, ako bolo predikované, a to aj vzhľadom na okolnosti. Treba zdôrazniť, že tieto čísla nie sú žiadnou samozrejmosťou – väčšina destinácií na Slovensku, ale aj globálne, sa dátam za rok 2019 ani zďaleka nevyrovnala. Priaznivé výsledky, ako aj spokojnosť našich profesných komôr, nás uisťuje, že svoju prácu vykonávame správne,“ opisuje výkonná riaditeľka organizácie, Michaela Podoláková.

„Naším zámerom je aj naďalej vyvíjať aktivity smerujúce k zvýšeniu počtu návštevníkov a k predĺženiu ich pobytu cez zastrešujúci marketing, koordináciu a jednotnú komunikáciu aktivít našich členov, ako aj tvorbu a podporu komplexných a dlhodobo udržateľných produktov cestovného ruchu. V budúcnosti plánujeme pokračovať v budovaní nadnárodne rozpoznateľnej značky destinácie, v zbieraní dát a ich vyhodnocovaní vo vzájomnej koherencii s odborníkmi s následnou tvorbou stratégií, ale aj vo vzdelávaní samotných aktérov cestovného ruchu, čo povedie k zvyšovaniu kvality ponuky za účelom udržateľného rozvoja cestovného ruchu v Košiciach i regióne.“

Návštevníci vo Visit Košice Infopointe

Fakt, že leto 2022 Košice navštívilo oveľa viac zahraničných turistov, zaznamenali aj vo Visit Košice Infopointe, oficiálnom turistickom informačnom centre Košíc. Jednalo sa najmä o návštevníkov z Poľska, Českej republiky či Maďarska, no mesto navštívili aj cestovateľské páry z Grónska či Japonska. Počas celého roka 2022 privítali zamestnanci v Infopointe vyše 11 000 návštevníkov, z toho väčšinu Slovákov – dominoval Košický kraj.  Viac ako 26 % návštevníkov bolo zo zahraničia.

Graf č. 4. Návštevnosť Visit Košice Infopoint – zahraniční návštevníci

„Návštevníkov Infopointu najviac zaujímajú možnosti trávenia voľného času s deťmi či konkrétne košické pamiatky. Rovnako oceňujú aj moderný dizajn Infopointu. Veľkej obľube sa teší multimediálne dielo planet košice 2121, ale aj originálne umelecké suveníry s košickým príbehom, ktoré nájdete len vo Visit Košice Infopointe. Turisti prejavili najväčší záujem spomedzi umeleckých suvenírov o jedinečné Košické šachy (Zuzana Palejová), tvorbu Šrác a čaja (Annamária Digoňová), ale aj nástenné hodiny inšpirované známou fasádou (Ľubomír Slovinský), a mnohé ďalšie,“ dopĺňa výkonná riaditeľka Visit Košice.

Spomedzi domácich návštevníkov Infopointu najviac dominovali návštevníci z Košického kraja, kde veľkú časť tvorili aj samotní Košičania, ktorí Infopoint radi navštevujú so svojimi známymi, napríklad aj pre spomenuté lokálne suveníry – tie sú skvelým nápadom pre unikátny darček. Po Košickom kraji výrazne dominujú návštevníci z Bratislavského kraja, ktorí Košice objavili počas pandémie – poďla ich spätnej väzby aj vďaka realizovaným marketingovým aktivitám Visit Košice.

Graf č. 3. Návštevnosť Visit Košice Infopoint – domáci návštevníci mimo Košického kraja

Ako ďalej komentuje výkonná riaditeľka Visit Košice, až tretina domácich návštevníkov do Infopointu chodieva vďaka marketingovým aktivitám dlhodobo cieleným na rodiny s deťmi a produktu Košický detský pas – práve v Infopointe si môžu malí cestovatelia pas vyzdvihnúť, rovnako ako aj nálepky, odznaky či zaujímavé odmeny za navštívené lokality. Košický detský pas sa teší svojej obľube už tretí rok a v Infopointe na deti čakalo ďalších 10 000 kusov jeho rozšíreného vydania.

Záujem bol opäť veľký – viac ako 800 záujemcov využilo možnosť objednať si Košický detský pas aj priamo domov. Doplnkom tohto produktu bol tento rok aj maskot dobroduch Buki, ktorý je tvárou kampane Buki na cestách – deti ho mohli spoznať a stretnúť priamo v uliciach a na rôznych podujatiach. Novinkou je rozšírenie tohto populárneho pasu o maďarský a poľský jazyk. Koncom februára plánujeme spustenie rôznych marketingových aktivít, ktoré majú priniesť väčšiu popularizáciu Košíc pre cieľovú skupinu rodín s deťmi na trhoch V4, a tým zvýšiť návštevnosť košických atraktivít.

Všeobecná spokojnosť so sezónou v Košiciach

V  rámci  štatistík Visit Košice bola spomedzi všetkých atraktivít najviac navštevovanou opäť. Zoologická záhrada Košice. Riaditeľ Erich Kočner hlavnú sezónú roka hodnotí priaznivo:

„Hlavnú sezónu 2022 považujem za doposiaľ jednu z najlepších. V roku 2022 k nám prišlo vyše 250 905 návštevníkov. Navyše, s týmto číslom sa nachádzame na úrovni najúspešnejšieho roka 2019. Keďže sme celoročne otvorení pre verejnosť, návštevnosť sme najmä vďaka dobrému počasiu naštartovali už v prvých dvoch mesiacoch. Rád by som spomenul aj skutočnosť, že sa k nám po dvoch rokoch vrátili školské výlety, čo sa nepochybne odrazilo v návštevnosti za mesiace máj a jún,“ opisuje Kočner.

„Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, tento rok školské skupiny v hojnej miere využívali aj sprievodcovské a vzdelávacie služby. Leto je u nás vždy dynamické a nebolo tomu inak ani tento rok. Veľkej obľube verejnosti sa tešia naše zážitkové programy, ako je prímestský tábor, Noc v zoo či Deň ošetrovateľov. Najmä v prípade táborov dokonca nevieme uspokojiť dopyt všetkých záujemcov,“ zdôrazňuje riaditeľ najnavštevovanejšej atraktivity mesta pre rodiny. „Zoologická záhrada zaznamenala tiež nárast zahraničných turistov. Opäť sa k nám vrátili najmä maďarskí návštevníci. Častejšie bolo počuť český jazyk, ale aj poľštinu. Mnoho turistov bolo aj z nemecky hovoriacich krajín.“

Letisko Košice tiež kladne hodnotí letnú sezónu v meste. Počas roka 2022 prešlo bránami letiska Košice 542 864 cestujúcich, čo predstavuje nárast o 222 %, respektíve o 374 122 cestujúcich v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Ako jedno z mála letísk v Európskej únii sav roku 2022 hodnotami priblížilo k úrovni cestovania z obdobia pred pandémiou, do roku 2019, čo predstavuje iba o 2,7 % menej cestujúcich. Na pravidelných linkách bolo prepravených 373 927 cestujúcich, charterové lety využilo 165 280 dovolenkárov a lety všeobecného letectva 3 657 cestujúcich. Cestujúci mohli počas celého roka cestovať na pravidelných linkách do 10 destinácií s 5 leteckými spoločnosťami – Austrian Airlines, LOT Polish Airlines, Eurowings, Ryanair a Wizz Air. Vďaka jednému prestupu tiež mohli priletieť návštevníci z viac ako 300 destinácií z celého sveta. Skvelou správou je aj výrazne lepšia cenová dostupnosť týchto medzinárodných letov v porovnaní s blízkou Budapešťou. Cestovné kancelárie ponúkali počas letnej sezóny odlety z Košíc do 10 destinácií v 7 krajinách.

K samotnej návštevnosti Košíc výrazne prispeli aj kultúrne a športové podujatia, ktoré sa do mesta vrátili, alebo vznikli úplne nové, keďže mnoho z organizátorov nezaháľalo a obdobie koronavírusu využili na tvorbu nových formátov – tie sa im v roku 2022 podarilo zrealizovať v plnej miere bez akýchoľvek obmedzení v návštevnosti. Výbornou správou je aj

návrat biznis klientely do Košíc, nakoľko sa vo výraznej miere prinavrátili aj B2B podujatia vo forme konferencií, workshopov a iných obchodných stretnutí. Práve aj kvôli opätovnému naštartovaniu rozmanitého programu v meste, spustila organizácia Visit Košice svoj nový web www.visitkosice.org, na ktorom sa vďaka usilovným pracovníkom z Infopointu, ale aj technologickým inováciám návštevníci dozvedia to najaktuálnejšie, čo sa v Košiciach deje. Navyše, nový kalendár podujatí ponúka prehľad všetkého, čo mesto ponúka na jednom mieste pre tých, ktorí v meste žijú, alebo plánujú mesto navštíviť v budúcnosti.

„Košice sú živé mesto. Sme radi, že sa nám darí o kráse života v našom meste presviedčať aj jeho návštevníkov. Mesto Košice zásadným spôsobom finančne podporuje chod OOCR Visit Košice. Finančne prispieva na propagáciu destinácie, vytváranie turistických produktov ako Košický detský pas a pomáha v rozvoji cestovného ruchu. Toto odvetvie v rôznej miere a sférach – košické hotely, reštaurácie a kaviarne, podujatia, múzeá a iné atraktivity – poskytuje prácu mnohým obyvateľom Košíc a regiónu. Pre úspech je preto dôležitá spolupráca všetkých partnerov – ich doterajšiu aktivitu si naozaj ceníme. Odozvu a ocenenie na naše aktivity vnímame aj zo strany ministerstva i SLOVAKIA TRAVEL čo si nesmierne vážime,“ uzatvára Marcel Gibóda, námestník primátora mesta Košice a predseda predstavenstva Visit Košice.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *