Sprístupňujeme Kaštieľ Radoľa nevidiacim a nepočujúcim návštevníkom

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,  pokračuje v úspešnej debarierizácií svojich expozícií.

Kysucké múzeum  projektom Sprístupnenie Kaštieľa Radoľa znevýhodneným skupinám úspešne nadväzuje na  snahu postupne debarierizovať svoje pobočky a priblížiť zverené kultúrne dedičstvo Kysúc aj zdravotne znevýhodneným osobám. Nadväzuje tak na minuloročný pilotný projekt Múzeum kysuckej dediny pre nevidiacich a slabozrakých, cez ktorý sa podarilo vydať unikátneho sprievodcu skanzenom v Braillovom písme.

20230117 123711

Primárnym cieľom projektu s názvom Sprístupnenie Kaštieľa Radoľa znevýhodneným skupinám, ktorý je  podporený v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v programe 2.6. Informačná debarierizácia, bolo sprístupniť expozičné priestory Kaštieľa Radoľa osobám s poruchami sluchu a osobám nevidiacim a slabozrakým. Znevýhodnení návštevníci  tak majú v Kaštieli Radoľa možnosť prostredníctvom haptických predmetov lepšie spoznať históriu. Reliéfne obrazy  znázorňujú významné architektonické a umelecké prvky tejto pamiatky. Nejde pritom o jediný prvok postupnej debarierizácie Kaštieľa Radoľa, pretože tieto obrazy sú doplnené  o audiokomentár. Pre nepočujúcich sme  pripravili  virtuálneho sprievodcu dostupného cez NFC čipy a QR kódy. Zámerom projektu tak bolo využiť univerzálne prvky, a tak  docieliť, aby všetci návštevníci mali rovnaké právo a možnosť prístupu k jednotlivým informáciám o kaštieli a niektorých zbierkových predmetoch.

Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *