Univerzita Komenského opäť medzi svetovou špičkou

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (UK) SA V SVETOVOM REBRÍČKU ROUND UNIVERSITY RANKING (RUR) UMIESTNILA V KATEGÓRII PRÍRODNÝCH VIED NA 240. MIESTE. CELKOVO SA V TOMTO REBRÍČKU – AKO JEDINÝ REPREZENTANT ZO SLOVENSKA – UMIESTNILA NA 433. MIESTE.

V kategórii medicínskych vied sa UK umiestnila na 279. mieste, oproti roku 2016 si tak polepšila o 37 miest. V oblasti humanitných vied jej patrí 285. miesto, v sociálnych vedách 430. miesto a v kategórii vied o živej prírode 356. miesto. Až v troch kategóriách teda Univerzita Komenského v Bratislave patrí do striebornej ligy univerzít v prvej tristovke.

Rebríček, ktorý disponuje dátami od roku 2010, hodnotí 20 indikátorov v 4 základných oblastiach: vzdelávanie (40 % váha), výskum (40 % váha), medzinárodná diverzita (10 %) a finančná udržateľnosť (10 %). Za doterajších 8 rokov ranking hodnotil 930 najlepších svetových univerzít z 80 krajín sveta.

(Podrobná charakteristika jednotlivých indikátorov je k dispozícii v časti Metodológia na webstránke RUR: http://roundranking.com/methodology/methodology.html.)

Prvé miesto v rankingu RUR obsadila Harvard University, na druhej pozícii je California Institute of Technology (Caltech) a na treťom University of Chicago. Päticu najlepších svetových univerzít v tomto rebríčku uzatvárajú Imperial College London (4. miesto) a Stanford University (5. miesto).

Rebríček RUR je jedným z viacerých svetových rankingov, ktoré hodnotia výskumné univerzity. V rebríčku U.S. News & World Report 2018, ktorý bol taktiež zverejnený v uplynulých dňoch, sa Univerzita Komenského v Bratislave umiestnila na 511. mieste, najlepšie zo slovenských univerzít. Za ňou sa umiestnili Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach na 894. mieste a Slovenská technická univerzita v Bratislave na 1065. mieste.

zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *