Pravidelne aktualizujte svoje životné poistenie a prispôsobte ho svojim životným potrebám

Vaše životné poistenie si zaslúži pozornosť, a to nielen pri podpise zmluvy. Dôležitá je aj jej pravidelná aktualizácia. Ak sa vám zmení životná situácia, napr. kupujete si byt alebo dom, zakladáte si rodinu, deti vyletia z hniezda, vtedy je ten správny čas na prehodnotenie vybraných poistných rizík a výšky poistných súm. Poistné zmluvy dojednané pred 10 – 15 rokmi už nemusia vyhovovať vašej aktuálnej situácii.

 Vyberte si to, čo potrebujete

Rizikové životné poistenie je vhodné pre tých, ktorí očakávajú poistenie seba a svojej rodiny v prípade nepriaznivých životných situácií. Kryje rôzne riziká, ktoré vás môžu v živote postretnúť, napríklad vážne choroby (rakovina, mozgová príhoda,..), trvalé následky  úrazu, invaliditu, neočakávanú hospitalizáciu, pracovnú neschopnosť, smrť  a iné. Takýto typ poistenia si určite nezabudnite dojednať vtedy, keď si beriete úver alebo hypotéku. Dajte pozor aj na správne nastavenie výšky poistnej sumy tak, aby kryla výšku čerpaného úveru.

 Investičné životné poistenie spája v sebe 2 zložky, a to krytie rizík, ako je to aj v rizikovom poistení a súčasne zhodnocovanie investovaných prostriedkov. To znamená, že časť poistného sa zhodnocuje formou investovania do investičných fondov. Tie si môžete vybrať v závislosti na vašom rizikovom profile, ktorý sa odvíja najmä od vašich finančných cieľov, plánovanej doby investovania finančných prostriedkov, vašich skúseností a znalostí jednotlivých produktov finančného trhu, či vášho vzťahu k riziku. Investičnú stratégiu je možné flexibilne meniť počas celej doby trvania poistenia.

 Nezabúdajme ani na deti  

Úrazy a choroby sa, žiaľ, nevyhýbajú ani deťom. Investičné životné poistenie pre deti pomôže zabezpečiť potrebné financie pre dieťa v prípade jeho vážneho ochorenia,  trvalých následkov po úraze alebo hospitalizácie. S kvalitným životným poistením rodičia nemusia hľadať potrebné financie na náhle liečebné náklady alebo náklady na úpravu domácnosti v prípade zmenenej mobility dieťaťa.

Investičná zložka tohto poistenia zabezpečí finančné prostriedky pre dieťa do budúcnosti a na štart do života. Aj tu ich je možné zhodnocovať v rôznych investičných stratégiách, ktoré je možné flexibilne meniť.

Výhodou detského poistenia je možnosť oslobodenia rodiča od platenia poistného. V prípade, že sa rodič stane invalidným, alebo mu diagnostikujú vážnu chorobu alebo zomrie, platenie poistného preberá na seba poisťovňa a dieťa je tak stále kryté kvalitnou poistnou zmluvou vrátane investičnej časti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *