Dizajnérska výstava Katedry dizajnu košickej Technickej univerzity zameraná na dizajn pre bývanie čoskoro otvorená v Kunsthalle v Budapešti

Dizajn v podaní študentov a absolventov Katedry dizajnu Fakulty umení košickej Technickej univerzity bude koncom mája predstavený medzinárodnej verejnosti v Kunsthalle (Műcsarnok) v Budapešti. Výstava s názvom INSIDE INSIGHT je zameraná na priestor interiéru a ponúkne jednak pohľad na rôznorodé možnosti v dizajne pre bývanie, ako aj náhľad do procesu dizajnérskej tvorby. Výstava bude v priestoroch Kunsthalle otvorená 30. mája o 17. hodine a bude prebiehať až do 13. augusta.

Výstava INSIDE INSIGHT je súčasťou série výstav prezentujúcich vysoké školy s umeleckým vzdelávaním, pre ktorú je v budapeštianskej hale umenia vyhradený výstavný priestor Műcsarnok#Box. Výstava Katedry dizajnu TU v Košiciach bude prvou zahraničnou prezentáciou v sérii, doteraz sa totiž v rámci tejto výstavnej iniciatívy predstavili jedine maďarské vysoké školy. Košická Technická univerzita tak vystrieda budapeštianske univerzity MOME (Vysoká škola umení a dizajnu Moholy-Nagy) a METU (Metropolitná univerzita v Budapešti) a vysoké školy z miest Pécs, Eger a Šopron. Výstava bude v Kunsthalle prebiehať súbežne s maďarským Národným salónom, ktorého súčasný ročník je zameraný práve na dizajn a úžitkové umenia.

Dizajnérske produkty, ktoré tvoria výber výstavy INSIDE INSIGHT, spája okrem spoločnej témy, ktorou je dizajn pre bývanie, aj to, že predstavujú alternatívy ku komerčnej produkcii, obsahujúce silné významové a symbolické odkazy. Ďalším spoločným menovateľom exponátov je pomerne veľká tvorivá sloboda, ktorá predchádzala ich vzniku. Študenti mohli k práci na zadaniach pristupovať ako k forme sebavyjadrenia a pre svoj dizajnérsky výskum si zvoliť ľubovoľný predmet záujmu, či fenomén. Aspekty, ktoré týmto výberom kurátorská koncepcia zdôrazňuje sú udržateľnosť a stálosť dizajnu, ale aj jeho dočasnosť a pominuteľnosť, s dôrazom na emocionalitu predmetov, ktoré utvárajú naše domovy.

„Výstavou INSIDE INSIGHT sme chceli predstaviť dizajnérsku prácu, ktorá nemá komerčný charakter, ale poukazuje na uvoľnenejší typ kreativity. Myslíme to však vážne s víziou, že takéto práce môžu hľadať a nachádzať také prístupy, ktoré nabádajú ku zmene od konzumu k udržateľnému rozvoju. Spôsoby akými žijeme symptomaticky odrážajú naše domovy. To je téma, ktorá nás zaujala a veríme, že práca pedagógov v tomto procese je omnoho dôležitejšia, ako by sa mohlo zdať,“ hovorí prof. Tibor Uhrín, vedúci Katedry dizajnu FUTU, a zároveň jeden z kurátorov výstavy.

Rovnocenné miesto v prezentácii majú diela študentov vizuálnej komunikácie, ktoré reagujú priamo na vystavené produkty alebo samotnú tému výstavy, a graficky dopovedajú predstavenú víziu podôb bývania.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *