Sestry a pôrodné asistentky ako hybná sila zmien systému slovenského zdravotníctva

Bratislava 5. 5. 2016 – Sestry: hybná sila zmien – zlepšovanie životaschopnosti systémov zdravotnej starostlivosti. Tak znie hlavná téma Medzinárodného dňa sestier, ktorý pre tento rok zverejnila Medzinárodná rada sestier (ICN). Na celom svete sa slávi 12. mája ako spomienka na narodenie priekopníčky ošetrovateľstva a povolania sestry Florence Nightingalovej z Veľkej Británie.

ICN bola založená v roku 1899 a je najvýznamnejšou medzinárodnou organizáciou zoskupujúcou zdravotnícky personál. Spravujú ju sestry, cieľom ich práce je zabezpečovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť na celom svete, solídnu zdravotnícku politiku všade na planéte, zlepšovať odbornú prípravu sestier, ako aj zaistiť samotnú existenciu profesie sestier na medzinárodnej úrovni tak, aby ju rešpektovali na všetkých úrovniach spoločnosti. Rada sa usiluje, aby sestry predstavovali a boli ponímané ako kompetentný personál prinášajúci spokojnosť pacientom. ICN zastrešuje 130 národných asociácií či komôr sestier a reprezentuje vyše 13 miliónov stredných zdravotníckych pracovníkov na svete. Členom ICN je aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA). „ICN zaujíma stanoviská v takých oblastiach, akými sú úloha sestier v zdravotníckych zariadeniach, dobré sociálno-ekonomické postavenie sestier, riadne fungujúce zdravotnícke systémy, sústreďuje sa na samotnú profesiu sestier. Medzinárodná rada sestier každoročne zverejňuje hlavnú tému, ktorá sa komunikuje pri príležitosti narodenia priekopníčky ošetrovateľstva Florence Nightingalovej, pričom v tomto roku to je téma Sestry: hybná sila zmien – zlepšovanie životaschopnosti systémov zdravotnej starostlivosti. “ konštatovala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s tým, že Medzinárodná rada sestier ICN so sídlom v Ženeve slávi každý rok tento pre sestry významný deň aj publikovaním a distribuovaním propagačných a informačných materiálov pre sestry na celom svete.

Florence Nightingalová, ktorá celý život obetovala podpore ošetrovateľstva, sa narodila 12. mája 1820 v talianskom meste Florencia, podľa neho má krstné meno. Za svoju životnú dráhu si vybrala zdevalvovanú profesiu ošetrovateľky, vyhradenú pre chudobných. Najväčším a najvýraznejším prejavom jej angažovania sa pre profesiu bola účasť v Krymskej vojne, ktorá prepukla v marci 1854 medzi Britániou, Francúzskom a Tureckom proti Rusku. Britský minister vojny Sidney Herbert vyslal Nightingalovú na Krym, kde odcestovala 21. októbra 1854 s 38 dobrovoľníčkami. V lokalite Uskudar vyčistili a upravili miestnu nemocnicu a podarilo sa im znížiť úmrtnosť ranených zo 40 percent na dve percentá. Florence Nightingalová založila školu pre zdravotné sestry nesúcu jej meno. Zomrela 13. augusta 1910 po dlhej chorobe.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si pravidelne pripomína Medzinárodný deň sestier slávnostným seminárom spojeným so slávnostným odovzdávaním prestížneho ocenenia BIELE SRDCE. Ako informoval člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., podujatie BIELE SRDCE 2016 organizuje SK SaPA pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. mája). Deviaty ročník sa uskutoční dňa 20. 5. 2016 v hoteli Safron v Bratislave. Na slávnostný galavečer bude pozvaných 250 sestier z celého Slovenska. Súčasťou programu budú vystúpenia známych spevákov a umelcov.

Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Komora toto ocenenie odovzdá tridsiatim sestrám za ich významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii a jednej sestre/pôrodnej asistentke za mimoriadny celoživotný prínos.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *