Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku – budeme zatvárať kliniky a oddelenia?

Bratislava 22. 7. 2016 – V slovenskom zdravotníctve chýbajú tisícky sestier a pôrodných asistentiek, pričom zohnať sestru je problém nielen do ambulancií lekárov, ale aj do niektorých zdravotníckych zariadení. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek opätovne vyzýva kompetentných, aby prestali zatvárať oči nad problémom a začali okamžite riešiť nedostatok sestier a pôrodných asistentiek.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek dlhodobo upozorňovala na nedostatok sestier a pôrodných asistentiek. Problém sa opätovne ukázal teraz, keď najznámejšia a najstaršia nemocnica na Mickiewiczovej ulici v Bratislave ruší jednu z dvoch interných kliník pre chýbajúce sestry na oddelení. „Je absurdné, aby sa nedostatok sestier v 21. storočí riešil zatváraním oddelení namiesto toho, aby sa kompetentní snažili zatraktívniť povolanie sestier a pôrodných asistentiek a celkovo zlepšili ich pracovné podmienky, ktoré by zabezpečili ich stabilizáciu v systéme,“ konštatuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá sa pýta, koľko protestných zhromaždení, „stanovačiek“, hromadných výpovedí, zatvorených oddelení ešte je potrebných, aby si kompetentní uvedomili, že sestry a pôrodné asistentky tento štát potrebuje.

Nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek trpí celá Európa, ale Slovenská republika patrí k tým krajinám, kde je najvypuklejší problém. Ako povedala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., zatiaľ, čo podľa údajov OECD v Nórsku je na 1000 obyvateľov 16,89 sestry, v Nemecku (13,14), v Rakúsku (8,00), v Maďarsku (6,41), v Českej republike (7,93), na Slovensku sa o tisíc obyvateľov v priemere stará len 5,75 sestry.

Zo štatistík SK SaPA vyplýva, že za posledných 8 rokov na Slovensku viac sestier a pôrodných asistentiek ubudlo, ako pribudlo. Ako povedal člen Rady a Prezídia SK SaPA a riaditeľ kancelárie komory PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., zatiaľ, čo od roku 2009 do súčasnosti zo systému odišlo 6001 sestier a pôrodných asistentiek do starobného dôchodku, SK SaPA za rovnaké obdobie registrovala len 2102 nových sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sú absolventkami. „Pritom si treba uvedomiť, že v systéme chýbali ešte ďalšie stovky sestier a pôrodných asistentiek, ktoré boli na materskej a rodičovskej dovolenke, respektíve každoročne odchádzali pracovať do zahraničia,“ vysvetlil PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek podľa prezidenta Regionálnej komory Vysoké Tatry PhDr. Lukáša Kobera, PhD. opakovane upozorňuje konkrétne zdravotnícke zariadenia, vrátane zriaďovateľov na nedodržiavanie počtu sestier, ktoré sa majú starať o jednotlivých pacientov. Spätná väzba od nich svedčí o tom, že nie je záujem riešiť uvedený problém.

Na Slovensku bolo k 31. 5. 2016 celkovo registrovaných 42 415 sestier a pôrodných asistentiek (40 557 sestier a 1851 pôrodných asistentiek), z toho 41 526 žien a 819 mužov. „Najviac sestier je v Bratislavskom kraji (6 410). V Košickom kraji pracuje 5 858 sestier a pôrodných asistentiek, v Prešovskom kraji (5 525), v Žilinskom kraji (5 173), v Banskobystrickom kraji (4 692), Nitrianskom kraji (4 447), a Trenčianskom kraji (3 465). Najmenej sestier a pôrodných asistentiek je v Trnavskom kraji (3 100). Ďalších 3475 sestier nemá vyznačený samosprávny kraj,“ dodal člen Rady a Prezídia SK SaPA a riaditeľ kancelárie komory PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, združujúca sestry a pôrodné asistentky. Hlavnou úlohou je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *