Dovolenka v Košickom kraji je návštevníkmi hodnotená veľmi pozitívne

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj spolu s informačnými centrami zrealizovala v roku 2015 dotazníkový prieskum na zistenie profilu a záujmov domáceho a zahraničného návštevníka Košického kraja.

Tento rok sa do prieskumu zapojilo 12 informačných centier s celoročnou prevádzkou (Košice – Návštevnícke centrum a Regionálny informačný bod, Spišská Nová Ves, Michalovce, Rožňava, Dobšiná, Čerhov, Trebišov, Dobšinská ľadová jaskyňa, Veľké Kapušany a Malý Horeš) a 1 sezónne (Podlesok). Počet informačných centier zapojených do prieskumu sa nám podarilo tohto roku zvýšiť, čo je vynikajúci trend poukazujúci na skvelú spoluprácu. Návštevnosť vyššie uvedených informačných centier vrátane Mestského informačného centra v Košiciach dosiahla tento rok približne 54 000 návštevníkov. Z toho dotazníky vyplnilo 3 342 respondentov. Oproti minulému roku kedy sa do dotazníkového prieskumu zapojilo 3 127 návštevníkov, ide o cca 7 % nárast.

Respondenti vyplňovali dotazník s 11 otázkami týkajúcimi sa motívu návštevy, spôsobu ako sa o danej destinácií dozvedeli, ako dlho sa plánujú v destinácii zdržať, čo sa im najviac, prípadne najmenej v kraji páčilo a v akom zariadení sú ubytovaní. Dotazníky boli vypracované v šiestich jazykových mutáciách.

Prieskumu sa zúčastnili predovšetkým domáci návštevníci. Čo sa týka absolútneho počtu respondentov zapojených do dotazníkového prieskumu z jednotlivých krajín, najväčší nárast sme zaznamenali u maďarských návštevníkov (+108%),  potom českých (+38%), nemeckých (+35%)  a  slovenských (+28%).  Najpestrejšiu skladbu návštevníkov potvrdili informačné centrá v Košiciach, Spišskej Novej Vsi a sezónne informačné centrum v Podlesku v Národnom parku Slovenský raj. Cenné informácie o dovolenkároch sme získali okrem krajín EÚ aj zo vzdialenejších destinácií ako Izrael, Thajsko, Japonsko, Čína, Spojené arabské emiráty, Austrália, Nový Zéland, USA, Kanada a mnohých ďalších.

Najčastejším motívom návštevy kraja boli hlavne návšteva kultúrno-historických pamiatok (36%), ako aj dovolenka a oddych na horách (16%). Tohto roku  sa chceme zamerať na posilnenie marketingu pre dovolenku na horách, čo v našom kraji predstavuje hlavne oblasť Slovenského raja.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *