Závislosť od pesticídov ohrozuje životné prostredie

Greenpeace od mája tohto roku upozorňuje na riziko používania pesticídov v poľnohospodárstve. Priemyselné poľnohospodárstvo a intenzívne používanie chemických prostriedkov na ochranu rastlín, pesticídov, znečisťujú vodu, pôdu a ohrozujú biodiverzitu. Environmentalisti teraz ponúkajú rady, ako na ekologické farmárstvo prejsť.

Silná závislosť, ktorú treba začať liečiť. K tej možno podľa koordinátorky kampane Jedlo pre život Kataríny Nikodemovej prirovnať používanie pesticídov v Európe: „Plodiny bežne ošetrujeme viacerými postrekmi, niekoľkokrát v priebehu vegetačného obdobia. Výsledkom je, že zvyšky pesticídov sú úplne všade – v ekosystémoch aj v potravinách. Riziku, ktoré prináša ich používanie, sa vyhneme len postupným vyradením z poľnohospodárstva. Nechemické riešenia ochrany proti škodcom máme pritom  k dispozícii už dnes. Stačilo by, keby sme ich začali viac politicky aj finančne podporovať.“

Greenpeace preto navrhuje nasledujúcich sedem krokov:

–        Väčší dôraz na funkčnú agro-biodiverzitu. Používanie pesticídov v poľnohospodárstve možno nahradiť výberom odolných odrôd, ktoré prispôsobíme miestnym podmienkam, zostavením dôsledných plánov striedania plodín či používaním biologických mechanizmov ochrany proti škodcom.

–        Správna implementácia smernice o udržateľnom používaní pesticídov. V zmysle legislatívy EÚ by mali členské štáty zaviesť do praxe konkrétne opatrenia a ciele, ktoré zásadne obmedzia používanie pesticídov.

–        Prehodnotenie kontrolných mechanizmov posudzovania rizík pesticídov. Najmä skúmanie účinkov koktailov pesticídov na ľudské zdravie a na životné prostredie.

–        Politická a finančná podpora pre prechod na ekologické poľnohospodárstvo. Výskum, financovaný z verejných prostriedkov, by sa mal zamerať na ekologické postupy a šľachtenie rastlín by sa malo orientovať na potreby eko-pestovateľov.

–        Zrušenie dotácií, ktoré preferujú postupy priemyselného poľnohospodárstva. Do narušeného systému, ktorý spôsobuje vážne ekologické a ekonomické škody, sa nalievajú miliardy eur platcov daní. Verejné dotácie pre poľnohospodárov by namiesto toho mali byť nastavené tak, aby podporovali ekologické metódy hospodárenia.

–        Postupné ukončenie používania syntetických pesticídov, prioritne chemikálií, ktoré sú obzvlášť nebezpečné. Zákaz pesticídov, ktoré škodia včelám, sú karcinogénne, mutagénne a toxické pre reprodukciu alebo narúšajú fungovanie hormonálneho systému.

–        Zavedenie opatrení v daňovej oblasti, ktoré by odrádzali od používania pesticídov a podporovali prechod na postupy ekologického hospodárenia.

Štúdiu na stiahnutie nájdete TU.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *