Občianske združenie ADEVYK v spolupráci so Slovenským technickým múzeom v Košiciach pripravili spoločný projekt „Zábavná hodina“. 

Projekt „Zábavná hodina“ je súčasťou vysielania internetovej televízie DITA, ktorá sa zameriava na relácie určené pre žiakov. Tento projekt je nadväzujúci na letné vzdelávanie v tábore RAFAN – radosť, fantázia, nápady, ktoré sa uskutočnilo vo Vedecko technickom centre v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach a taktiež nadväzuje na už zrealizovaných 10 častí relácie pre deti v roku 2011. Hlavná myšlienka projektu je využívanie videí s pokusmi v školách, prostredníctvom internetu a interaktívnych tabúľ. Systém relácie, jej umiestnenie na internete prispeje k zručnosti ovládania internetových nástrojov. Pokusy sú pripravené z francúzskych kníh pre žiakov, organizácie Les petits debrouillas od profesora Scientifixa. Náš projekt poskytne učiteľom a žiakom novú modernú metódu s využitím technických možností škôl. Chceli by sme učiteľov informovať, že si môžu svoje hodiny pútavou formou vylepšiť priamo vo vyučovacom procese, pretože „Zábavná hodina“ bude zavesená na internete a jednoducho si ju môžu v škole zapnúť na interaktívnej tabuli. Učiteľ si môže hodinu pekne rozdeliť s tým, že pri vysvetľovaní fyzikálnych zákonov využije našu reláciu. Žiaci si ani neuvedomia, že sa týmto spôsobom naučia vnímať vedu kladne a prírodovedné predmety pre nich nebudú strašiakom. Chceli by sme touto reláciou spopularizovať vedu, ukázať možnosti nových metód vo vyučovaní.

DSC_0434

Nakrútili sme 6. častí zábavných pokusov pre žiakov základných škôl. Moderátor a učiteľ Viliam Kalman zo skupiny Drišľak učil deti priamo v Slovenskom technickom múzeu vo Vedecko technickom centre v Košiciach. Na prvej hodine si žiaci skonštruovali minipočítač na prípravu rôznych testov, naučili sa, čo je elektrický obvod. Má biela farba farby? Túto otázku sme si povedali na druhej hodine a žiaci hľadali farby v bielej farbe. Tretia hodina bola zaujímavá a zábavná, pretože sme vyrábali novú záhadnú tekutinu “tuhatinu”. Pán učiteľ Viliam je muzikant a preto si pre deti pripravil pokus s tónmi a štvrtá zábavná hodina bola vlastne hudobná výchova. Či padajú rôzne predmety na zem v rovnakom čase sme sa dozvedeli na piatej hodine. Na poslednej hodine sme zisťovali, či môže byť papier nespáliteľný. Aj pri samotnom nakrúcaní sme sa zabávali, pretože výsledky pokusov boli zaujímavé aj pre celý štáb, ktorý na projekte pracoval. Posledná klapka padla a momentálne sa Zábavná hodina strihá a ozvučuje. Režisérom “Zábavnej hodiny” bol Peter Hudák, ktorý v minulosti pripravoval deťom dobre známu reláciu Zlatá brána.Všetky pokusy si budete môcť pozrieť v TV DITA – internetovej televízii pre deti a mládež, aj na stránke Slovenského technického múzea a samozrejme si ich môže pán učiteľ vo vašej škole pustiť na hodine fyziky, chémie, matematiky alebo hudobnej výchove.

Tento projekt bol podporený Nadáciou Allianz v rámci grantového programu Mladí vedci.

Renáta Vadásyová
koordinátorka projektu

DSC_0497

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *