Informačnú povinnosť na Slovensku splnilo 70% firiem

Informačnú povinnosť za rok 2013 na Slovensku nesplnila zhruba tretina firiem, zatiaľ čo v Českej republike sa jednalo o dve tretiny spoločností. Relatívne spoľahlivé plnenie informačnej povinnosti na Slovensku súvisí so zriadením registra účtovných závierok. Najhoršie plnenie informačnej povinnosti majú firmy, ktoré podnikajú v oblasti obchodu. Analýzu dnes zverejnila poradenská spoločnosť Bisnode, ktorá sa zaoberá poskytovaním ekonomických informácií o firmách.

„Plnenie informačnej povinnosti sa na Slovensku výrazne zlepšilo. Najväčšia zmena nastala zriadením registra účtovných závierok. Kde už firma pri podaní daňového priznania v elektronickej podobe odovzdáva účtovnú závierku na daňový úrad a odtiaľ sa potom zverejní v registri účtovných závierok,“ popisuje situáciu konzultant spoločnosti Bisnode Milan Seliak s tým, že pokiaľ nebol zriadený tento register a spôsob zberu účtovných závierok, tak si informačnú povinnosť plnilo zhruba 30% subjektov, podobne ako je to v Českej republike.

„Pravidelným sledovaním výsledkov hospodárenia je možné efektívne preverovať obchodných partnerov a v podnikaní tak predchádzať potenciálnym budúcim rizikám. Plnenie informačnej povinnosti na úrovni 70 % firiem vnímame ako pozitívny krok v kultivácii podnikateľského prostredia na Slovensku,“ doplnil Country Manager Bisnode Július Sauer.

Za rok 2013 doposiaľ informačnú povinnosť nesplnilo necelých 30% slovenských spoločností. Základný termín vypršal 31. marca 2014 najneskorší 30. septembra 2014. Z hľadiska právnej formy dlhodobo zákonnú povinnosť spoľahlivejšie plnia skôr spoločnosti s ručením obmedzeným ako akciové spoločnosti.

Plnenie informačnej povinnosti v rokoch 2009 – 2013

%, ktoré neplní 2013 %, ktoré neplní 2012 %, ktoré neplní 2011 %, ktoré neplní 2010 %, ktoré neplní 2009
Akciová spoločnosť 31,62% 37,62% 32,08% 33,73% 36,24%
Spoločnosť s ručením obmedzeným 29,32% 32,84% 26,22% 29,08% 30,12%
Celkom 29,39% 33,01% 26,46% 29,28% 30,41%

Zdroj: Bisnode

Čím vyššie tržby, tým spoľahlivejšie plnenie informačnej povinnosti

Ľahostajný prístup k plneniu informačnej povinnosti majú firmy, ktoré podľa Štatistického úradu SR, nevykazujú tržby. V tejto kategórii plnenia informačnej povinnosti za rok 2013 ju nesplnilo cez 59 % spoločností. „To okrem iného súvisí s tým, že podstatná časť týchto firiem sú spiace schránky, ktoré nevykazujú žiadne podnikateľské aktivity,“ dodal Milan Seliak z Bisnode s tým, že dlhodobo platí, že čím vyšší tržby firmy vykazujú, tým zodpovednejšie plnia informačnú povinnosť. Najlepší prístup k zverejňovaniu finančných výkazov majú naopak spoločnosti s ročnými tržbami presahujúcimi jeden milión eur.

Plnenie informačnej povinnosti v rokoch 2013 podľa tržieb

 %, ktoré neplní 2013
neuvedené, nezistené 59,34 %
0 – 999 tis. EUR 3,08 %
1 000 tis. EUR a viac 2,20 %

Zdroj: Bisnode

Najmenej disciplinované firmy z pohľadu prístupu k plneniu informačných povinností za rok 2013 sú subjekty so sídlom v Bratislavskom a Trnavskom kraji – informačnú povinnosť tu neplní zhruba tretina podnikateľských subjektov. Naopak najspoľahlivejšie plnia informačnú povinnosť spoločnosti zo Žilinského kraja.

Plnenie informačnej povinnosti v rokoch 2013 podľa sídla firmy

%, ktoré neplní 2013
Banskobystrický kraj 27,82%
Bratislavský kraj 33,42%
Košický kraj 31,54%
Nitriansky kraj 27,54%
Prešovský kraj 25,16%
Trenčiansky kraj 22,39%
Trnavský kraj 32,53%
Žilinský kraj 21,60%

Zdroj: Bisnode

Maloobchod a veľkoobchod sú oblasti podnikania s najhorším plnením informačnej povinnosti za rok 2013. V rámci veľkoobchodu s ostatnými výrobkami prevažne pre domácnosť informačnú povinnosť nesplnilo 82 % firiem. Výrazne horšie plnenie informačnej povinnosti v porovnaní s celorepublikovým priemerom majú tiež subjekty, ktoré podnikajú v oblasti spracovania a konzervovania mäsa, činnosti kasín, herní a stávkových kancelárií, rovnako ako výroby pekárenských výrobkov či nábytku. Naopak najzodpovednejší prístup k plneniu informačnej povinnosti za rok 2013 mali firmy, ktoré podnikajú v oblasti právnych činností, zubnej a zdravotnej starostlivosti alebo výroby elektriny. Zákonnú povinnosť nesplnilo zhruba 15 % podnikateľských subjektov.

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*