V Košiciach obnovia kino Úsmev: vznikne v ňom prvé Centrum audiovizuálnej kultúry na Slovensku

V pondelok 22.6.2015 na zasadnutí košického Mestského zastupiteľstva poslanci jednohlasne schválili žiadosť občianskeho združenia Cinefil o dlhodobý prenájom budovy bývalého kina Úsmev za účelom zriadenia mestského kina a Centra audiovizuálnej kultúry. Za hlasovali všetci prítomní poslanci.

Centrum audiovizuálnej kultúry bude ako prvé centrum svojho druhu na Slovensku poskytovať priestor pre prezentáciu a podporu filmovej a audiovizuálnej tvorby a prepájanie výskumu v oblasti audiovizuálnych technológií s tvorbou a kreatívnym priemyslom. O zriadení Centra audiovizuálnej kultúry v budove bývalého kina Úsmev jednalo o.z. Cinefil s mestom Košice od r. 2012. Mestskí poslanci dali v pondelok projektu zelenú, keď schválili prenájom budovy za týmto účelom ako hodný osobitného zreteľa na dobu pätnástich rokov za symbolické 1€. Cinefil do rekonštrukcie, modernizácie a digitalizácie kina a vytvorenia infraštuktúry pre podporu filmovej tvorby v prvých piatich rokoch prenájmu investuje viac ako 480 000 EUR.

Centrum audiovizuálnej kultúry bude zahŕňať špičkové dvojsálové kino s každodenným a festivalovým programom premietaní a programom vzdelávacích aktivít pre verejnosť, školy, deti a mládež (záujmové krúžky so zameraním na film a video, školské premietania, a pod.), ako aj materiálnu a nemateriálnu infraštruktúru pre podporu filmovej a audiovizuálnej tvorby (napr. strižňa, filmové štúdio, animátorské štúdio, digitálne laboratórium, mediatéka, filmové semináre, a pod). V kine bude fungovať aj kaviareň s terasou v priľahlom parku. Prioritami Centra budú filmové vzdelávanie a podpora filmovej a audiovizuálnej tvorby v meste a regióne.

Po prevzatí budovy od mesta bude prvým krokom digitalizácia dvoch kinosál a modernizácia ich vybavenia. Otvorenie kina po digitalizácii je plánované na jar 2016. Do vtedy sa v kine udeje séria dni otvorených dverí, na ktorých sa verejnosť bude môcť podrobnejšie oboznámiť s plánmi pre rozvoj Centra, postupom prác a s možnosťami zapojenia sa.

Filmovým divákom bude novootvorené kino Úsmev prinášať dopoludnajšie, popoludňajšie a večerné premietania, s kvalitným programom pre široké spektrum obyvateľov, od rodín s deťmi až po náročného diváka. Pravidelný program bude zahŕňať premiéry nových titulov za prítomnosti tvorcov ako aj špeciálne premietania pre konkrétne skupiny obyvaťelov, napr. baby-friendly premietania pre rodičov s malými deťmi, premietania pre seniorov, komentované premietania pre zrakovo postihnutých, cudzojazyčné premietania a pod. Zmodernizované kino Úsmev bude taktiež fungovať ako festivalové kino, ktoré na východe Slovenska doteraz silne absentovalo – zapojí tak východ Slovenska do filmového a festivalového diania na Slovensku a v Európe.

Občianske združenie Cinefil sa zameriava na prezentáciu a podporu kvalitnej filmovej tvorby. Od r. 2000 v Košiciach prevádzkovalo niekoľko divácky obľúbených kín: kino Cinefil na Dominikánskom námestí (v rokoch 2000-2009), filmový klub Biograf v kinosále Východoslovenskej galérie (2009-2012), a dočasný filmový klub v kine Úsmev (v r. 2013). V r. 2014 sa začalo venovať aj produkcii filmov. Aktuálne produkuje animovaný film japonskej filmárky Kaoru Furuko na motívy slovenskej ľudovej rozprávky.

V budove kina Úsmev fungovalo kino od r. 1929 do r. 2012, kedy svoju prevádzku v ňom ukončila spoločnosť Tatrafilm. Kino Úsmev je posledné z kín v Starom meste Košíc, ktoré je schopné znova fungovať ako kino; v ostatných bývalých kinách boli kinosály už zničené alebo konvertované na iný účel.

O priebehu prác budeme informovať na našej webstránke (www.kinousmev.sk) a sociálnych sieťach (facebook, twitter, instagram: kino Úsmev).

usmev

Cinefil

interier

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*