Projekt Na veku záleží

Zodpovedné podnikanie je prioritou stratégie Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR. Preto nás teší, že projekt spoločenskej zodpovednosti Na veku záleží, je úspešný a darí sa mu plniť to, čo je jeho poslaním. Tým je vzdelávanie predajcov tabakových výrobkov, aby sa naučili správne dodržiavať Zákon 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov, a tak zamedzili predaju tabakových výrobkov neplnoletým.

Školenia prinášajú výsledky

Projekt Na veku záleží postupne za 16 rokov svojej existencie vyškolil viac ako 170-tisíc predajcov tabakových výrobkov na celom území Slovenska.

Prostredníctvom rôznych foriem výchovy a používania cielených pomôcok uľahčuje projekt Na veku záleží predajcom dodržiavanie Zákona o ochrane nefajčiarov v praxi. V tomto roku sme pripravili a distribuovali hrané jednoaktovky „Pátrame po Vašom veku“, ktoré zachytávajú modelové situácie pri predaji tabakových výrobkov a prostredníctvom nich sa vysvetľuje zákon o ochrane nefajčiarov. Úlohou tohto vzdelávacieho materiálu bolo vytvoriť ľahko zapamätateľný, zaujímavý a vtipný návod pre predajcov tabakových výrobkov. Naučiť ich, ako dodržiavať zákon o ochrane nefajčiarov v častiach týkajúcich sa zamedzeniu predaja tabakových výrobkov neplnoletým v praxi. Obsah zákona, povinnosti, práva kupujúcich a predávajúcich sú rozdelené do 7 hraných jednoaktoviek. Dej sa odohráva v reálnom prostredí obchodnej prevádzky. Na zabezpečenie cieľa, aby sa obsah zákona dobre zapamätal, zopakoval a zároveň správne a jednoznačne pochopil, je využitá rola rozprávača, ktorý na začiatku každej jednoaktovky vysvetlí určitú časť zákona o ochrane nefajčiarov. Následne sa jeho slová na príklade scénky „zo života“ zopakujú hranou formou.

Obchod akceleruje znižovanie miery pochybenia pri predaji TV neplnoletým

Projekt Na veku záleží je založený na partnerskom princípe a spoločenskej zodpovednosti, a v tom je jeho sila a úspech.

Dôležitú úlohu spolupráce vyzdvihuje aj ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie Nadežda Machútová: „O tom, že sa projekt realizuje s plnou zodpovednosťou, hovorí aj ochota tvorcov projektu merať jeho účinnosť aj v spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou.“

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*