Osobnosti budú lákať návštevníkov do Košického kraja

Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita vyhlásil dotačnú výzvu na projekty realizované v roku 2016 nazvanú Po stopách osobností Košického kraja. Aj v tejto výzve je poskytnutie pomoci zamerané na posilnenie duchovných a kultúrnych hodnôt, tentoraz prostredníctvom rozvoja zážitkovej turistiky a vytvorením udržateľnej ponuky produktov kultúrneho cestovného ruchu. Výzva sa sústreďuje na históriu kraja a jeho osobnosti, a podporuje tvorbu produktov, ktoré približujú osobnosti kraja s vplyvom na dejiny Slovenska a Európy.

Cieľom tejto výzvy je predstaviť známe osobnosti, ktoré sa narodili, žili, pôsobili alebo v súčasnosti žijú a pôsobia v Košickom kraji a pritiahnuť pozornosť návštevníkov na miesta s nimi späté. Špecifickou prioritou výzvy je dokumentovať, propagovať a popularizovať významné osobnosti a ich prostredníctvom Košický kraj.

Projekt môže byť tiež zacielený na fiktívnu, či literárnu osobnosť, ktorá má súvis s Košickým krajom,“ prezrádza JUDr. Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj, sprostredkovateľského orgánu výzvy. „Výstupom projektu má byť produkt kultúrneho cestovného ruchu zameraný na život a dielo osobnosti, viazaný a využívajúci nehnuteľný objekt, ktorý osobnosť pripomína.“

Výber osobností žiadateľmi musí zohľadniť ich význam a celkový prínos tak, aby osobnosti reprezentovali celý kraj a nemali len lokálny význam. Rozhodovať bude originalita produktu, ako aj význam a atraktívnosť osobnosti.

Výzva podporí projekty realizované na území Košického samosprávneho kraja s termínom ukončenia do 30. novembra 2016. Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom na území Košického samosprávneho kraja ako aj organizácie, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj.

Predkladanie projektov má uzávierku 12. februára 2016. Celková alokácia na výzvu predstavuje 60 000 EUR a na jeden projekt je možné získať dotáciu minimálne vo výške 2 000 EUR a maximálne 6 000 EUR.

Pred spracovaním a podaním projektu sa žiadateľom odporúča preštudovať Príručku pre žiadateľa o poskytnutie dotácie a účelovo určených finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v programe Terra Incognita. Všetky informácie a dokumenty k výzve sú zverejnené na stránkach www.terraincognita.sk.

Pre záujemcov o dotáciu z výzvy pripravuje KOCR KK informačný seminár. Uskutoční sa 3. decembra 2015 o 10:00 v priestoroch KOCR KK na Hlavnej 48 v Košiciach. V prípade záujmu pripraví KOCR KK informačný seminár aj vo vybraných regiónoch kraja.

Záujem o účasť na seminári treba nahlásiť do 26. novembra 2015. Vyplnenú prihlášku zašlite mailom na adresu: sona.kostrabova@kosiceregion.com.

TERRA INCOGNITA je samostatný program iniciovaný regionálnou samosprávou na podporu kultúry a rozvoja kultúrneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky destinácií, produktov a služieb. Hlavnou témou programu je kultúrne dedičstvo rozložené a zachované na 3 tematických cestách – železnej, gotickej a vínnej. Historický potenciál v jednotlivých obciach a mestách Košického kraja tak vytvoril línie jedinečných ciest, po ktorých môže návštevník putovať a spoznávať nielen historické témy jednotlivých ciest, ale aj zažiť jedinečnú atmosféru kultúrnych, športových a iných podujatí, ktoré na týchto cestách ponúkame.

Viac na www.terraincognita.sk.

V zmysle zákona o podpore cestovného ruchu vznikla v decembri 2012 Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj. Jej súčasnými členmi sú Košický samosprávny kraj a oblastné organizácie cestovného ruchu SPIŠ, Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu, KOŠICE Turizmus a Slovenský raj.

Cieľom organizácie je robiť aktívny a efektívny marketing v spolupráci s našimi členmi a partnermi. Našou prvou úlohou bolo zhodnotiť potenciál destinácie – Košického kraja cez zvyšovanie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb v turizme. Výsledkom tohto procesu by mala byť konkurenčná turistická ponuka, ktorá bude samozrejme reflektovať na záujem a potreby návštevníkov.

Jednoducho chceme, aby sa počet spokojných návštevníkov neustále zvyšoval.
Od januára 2015 sa program Terra Incognita realizuje pod gesciou KOCR KK.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *