Trans Tech Burza – inšpirácia pre vedcov i firmy

Bratislava, 15. októbra 2014 – Trans Tech Burza predstaví podnikateľom výsledky vedy, výskumu a vývoja určené a pripravené na prenos do praxe. Podujatie je zamerané na prezentáciu patentov, technológií a projektov firmám, pre ktoré sa môžu stať nástrojom rozvoja a dlhodobej ziskovosti. Stretne sa na ňom prakticky celá slovenská ponuka know how a duševného vlastníctva z akademickej sféry zo zástupcami privátneho podnikateľského sektora. Organizátori, medzi ktorými je aj Slovenská akadémia vied pripravili Trans Tech Burzu na 11. a 12. novembra do Bratislavy.

Stretnutie má spojiť najlepšie aplikačné zámery slovenskej vedy s najlepšími inovačnými firmami a ich potrebami, zistiť možnosti technologického transferu konkrétnych technológii a vytvoriť podmienky pre vzájomne prospešnú spoluprácu vedeckej a podnikateľskej sféry. Ale organizátori si dali za cieľ aj podporiť na oboch stranách tohto spojenia tvorivý a multidisciplinárny prístup k inováciám.

Trans Tech Burza reaguje na výraznejšie zameranie slovenskej vedy smerom k podpore výstupov vedy do praxe. Táto akcia je osobitná okrem iného aj tým, že prezentuje prierezovo možnosti hlavných univerzitných a vedeckých parkov smerom k transferu technológii. Informuje zástupcov podnikateľskej sféry o vznikajúcich univerzitných vedeckých parkoch a výskumných centrách a ich aktivitách, ktoré by mohli využiť pri svojom podnikaní.

image_1248_19_v1

 

Akcia je, ako vidno z programu, unikátna aj svojim rozsahom a rozmanitosťou. Ponúka tri možnosti – prednášky, postre a bilaterálne stretnutia. Vo forme postrov dostanú vedci na Trans Tech Burze možnosť predstaviť svoje konkrétne technológie, know how a patenty pripravené na transfer do praxe. Mesiac pred akciou bolo už zaregistrovaných viac ako 91 takýchto technológií. Napríklad tandemový fotodetektor pre extrémne teplotné podmienky, prísada na zlepšenie cetánového čísla dieslových palív, softvérové riešenie pre monitorovanie spotreby elektrickej energie budov, zariadenie na úpravu semien rastlín nízkoteplotnou plazmou, testovanie komponentov elektromobilov a hybridných vozidiel, experimentálne elektrické vozidlo Edison, nedeštruktívna diagnostika cestnej siete…

Zástupcovia podnikateľskej sféry majú na tejto akcii možnosť získať prehľad o konkrétnych výstupoch slovenských vedcov určených na komerčné použitie, môžu na nej nájsť partnerov do spoločného aplikačného výskumného projektu, ktorý by riešil potreby ich firmy, majú tiež šancu na akvizíciu technológie, alebo patentu s inovačným potenciálom pre ich spoločnosť. Ale môžu využiť aj príležitosť priamo na Trans Tech Burze rokovať s predstaviteľmi niektorej technológie, know how, alebo patentu.

V neposlednom rade sa na podujatí môžu zoznámiť s možnosťami veľkých vedeckých a univerzitných parkov. Na ich predstavenie sa zamerajú prednášky najmä doobedňajšieho programu oboch dní. Tak sa napríklad v prvý deň predstaví bratislavský Univerzitný vedecký park pre biomedicínu, Martinské centrum pre biomedicínu, bratislavský Univerzitný vedecký park UK, košický Medicínsky univerzitný vedecký park či Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity. V stredu 12. novembra spoznajú účastníci prostredníctvom prezentácii napríklad Univerzitný park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, Univerzitný park STU Bratislava, Univerzitný vedecký park CAMPUS MTF STU – CAMBO, Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline, Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií či Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie PROMATECH.

Akcia umožní plánovať konkrétne stretnutia (link na plánovanie: http://www.b2match.eu/transtechburza2014 ) na základe zaregistrovanej ponuky technológii, ktoré si záujemcovia môžu vopred pozrieť na webovej stránke Trans Tech Burzy. Link: http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/trans-tech-burza-1.html?page_id=2483

Trans Tech Burza bude v utorok 11. a stredu 12. novembra tohto roku v  hoteli Saffron, na Školskej 5 v Bratislave.

Link na prihlásenie: http://nptt.cvtisr.sk/registracny-formular-konferencie-trans-tech-burza-2014.html?page_id=2578

Organizátormi podujatia sú Slovenská akadémia vied a Centrum vedecko-technických informácii SR v spolupráci s bratislavskými školami Slovenskou technickou univerzitou a Univerzitou Komenského, košickými – Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a Technickou univerzitou, Žilinskou univerzitou, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO). Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR.

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*