Študenti Ústavu telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach reprezentujú univerzitu i Slovenskú republiku na významných športových podujatiach doma i v zahraničí

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach, ktorý má vyše 60-ročnú históriu, ako jedno z univerzitných pracovísk vytvára svojím poslaním priaznivé prostredie pre všetkých študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach širokou ponukou športového vyžitia. Pracovisko ponúka možnosť kompenzácie sedavého životného štýlu a psychického zaťaženia počas semestra aj mimo neho aktívnym pôsobením na fyzickú stránku študentov prostredníctvom 13 druhov športov a viacerých zimných či letných kurzov. V roku 2010 prešlo pracovisko podstatnými zmenami, ktoré boli spôsobené presunom bakalárskeho študijného programu „Šport a rekreácia“ Ústavu vzdelávania z Rožňavy do Košíc a zlúčením týchto dvoch ústavov, ktoré pôsobia pod názvom Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach. V súčasnosti tento študijný program študuje 169 študentov, medzi ktorými je mnoho úspešných športovcov či už na vrcholovej, alebo rekreačnej úrovni.

„Som veľmi rád, že medzi našimi študentmi je veľa takých, ktorí reprezentujú našu univerzitu i Slovensko na prestížnych športových podujatiach, vrátane medzinárodných. Prajem im veľa ďalších úspechov nielen na poli športovom, ale aj v iných prínosných aktivitách reprezentujúcich spôsob ich štúdia a študentského života,“ hovorí rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

„Medzi našich najúspešnejších študentov patrí Martin Bendík, ktorý sa zúčastnil ZOH v Soči v Alpskom lyžovaní, Radoslav Tatarčík, držiteľ viacerých slovenských rekordov vo vzpieraní, ktorý je reprezentantom SR v danom športe, ďalej Boris Lieskovský, reprezentant SR v taekwondo, ktorý nás bude v máji reprezentovať na MS Európy v Baku a v júni na Univerzitných majstrovstvách Sveta v Číne, Matej Engler reprezentant v kick boxe, ktorý získal vlani na Majstrovstvách Sveta v Turecku bronzovú medailu a zápasník Dávid Berdis, ktorý v roku 2013 získal 1. miesto na Medzinárodnom turnaji U-23 konanom na Slovensku a taktiež na Medzinárodnom turnaji juniorov v ČR a ktorý sa momentálne pripravuje na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá Sveta juniorov. Zo žien nás výborne reprezentuje Marigona Mehmeti v karate-kumite a Dana Brusová v benchpresse a silovom trojboji, ktorá sa momentálne pripravuje na majstrovstvá SR a ČR v silovom trojboji a je si istá svojím postupom na majstrovstvá Európy a následne na majstrovstvá sveta. Svojich zástupcov máme aj v kolektívnych športoch, napríklad 4 hráčov extraligy v basketbale, 3 hráčov extraligy v hádzanej, zástupcu extraligy v hokeji či vodnom póle,“ hovorí riaditeľka Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach Mgr. Alena Buková, PhD., podľa ktorej majú viacerí študenti ústavu svoje najvyššie úspechy ešte len pred sebou.

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach tiež spolupracuje na príprave rôznych športových podujatí s inými organizáciami a mestom Košice – naposledy to bola spolupráca s mestom pri organizácii Košice Night Run 2013 či akcia pod názvom Týždeň pohybu – Move week, na ktorej ÚTVŠ spolupracuje s Medzinárodnou asociáciou športu a kultúry (ISCA) a mestom Košice. ÚTVŠ tiež participoval na Metodickom dni pre učiteľov TV na základných školách v Košiciach, organizovanom mestom Košice či na 24-hodinovej plaveckej štafete mesta Košice. Ďalšie podujatie, na ktorom sa študenti ústavu aktuálne zúčastňujú ako dobrovoľníci, sú Majstrovstvá sveta juniorov v alpských disciplínach Jasná 2014.

„Za štyri roky pôsobenia študijného programu Šport a rekreácia na tomto pracovisku sa môžeme pochváliť i dobrou bilanciou v oblasti vedomostných súťaží. Vo vedomostnej súťaži študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl v Olympizme tím našich študentov obsadil vždy popredné priečky (jedno prvé, jedno tretie a jedno štvrté miesto), za zmienku stojí aj premiérová účasť našej študentky Jaroslavy Suchej na Študentskej vedeckej konferencii v máji 2013, ktorá v oblasti športovej humanistiky obsadila prvé miesto,“ poznamenáva Mgr. Alena Buková, PhD.

A ako vnímajú štúdium na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach samotní študenti?

„Študovať na tomto ústave som sa rozhodol kvôli zdokonaleniu sa vo sfére, v ktorej sa pohybujem prevažnú časť svojho života – chcel som študovať smer, ktorý ma baví. Štúdium mi pritom pomohlo aj v športovej kariére vďaka osvojeniu si nových športových techník v iných športových odvetviach a spoznaniu môjho organizmu a práce systémov v ňom počas záťaže i odpočinku. Myslím si, že štúdium malo vplyv aj na rozvoj mojej osobnosti,“ konštatuje Radoslav Tatarčík, držiteľ viacerých slovenských rekordov vo vzpieraní. Za najväčšie plusy ÚTVŠ považuje prepojenie štúdia s komerčnou a vrcholovou oblasťou športu a odborný pedagogický zbor so skúsenosťami s vrcholovým alebo výkonnostným športom. „Myslím si, že toto štúdium bude pre mňa prospešné aj ako príprava na zamestnanie, pretože mám možnosť absolvovať viacero športových kurzov spojených s certifikátmia dosiahnuť po úspešnom ukončení štúdia 4. trénerskú triedu – Šport pre všetkých. Odporúčam toto štúdium všetkým mladým ľudom so vzťahom k športu a chuťou študovať, ktorí by chceli v budúcnosti pôsobiť ako tréneri, asistenti trénerov, animátori, športoví inštruktori a podobne,“ dodáva študent 3. ročníka ÚTVŠ.

Štúdium na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach vrelo odporúča aj študent 1. ročníka Martin Bendík, účastník zimnej olympiády v Soči v Alpskom lyžovaní. „Lyžujem od troch rokov a štúdium na Ústave telesnej výchovy a športu pre mňa znamená prepojenie športovej teórie s praxou. Pedagógovia sú nám veľmi nápomocní a oceňujem tiež príjemné prostredie, pestrý rozvrh i skutočnosť, že môžem študovať popri športe, keďže mám často veľmi nahustený program,“ hovorí M. Bendík, ktorý verí, že mu toto štúdium bude veľmi nápomocné v ďalšej sebarealizácii. Na ÚTVŠ študuje preto, že by chcel pracovať ako tréner. „Raz v budúcnosti azda dopomôžem nejakému ambicióznemu pretekárovi k získaniu olympijskej medaily,“ poznamenáva 20-ročný zjazdár, ktorý by si aj sám v budúcnosti rád siahol na olympijskú medailu. Na Zimných olympijských hrách v Soči obsadil v kráľovskej alpskej disciplíne 45. priečku s časom o 9,16 sekundy horším ako víťaz Matthias Mayer z Rakúska a v superobrovskom slalome získal 43. miesto. Ako sám hodnotí svoj výkon? „Pred zjazdom som nemal veľké oči a aj keď som sa na svoju olympijskú premiéru veľmi tešil, želal som si vzhľadom na náročnosť trate predovšetkým dôjsť bezpečne do cieľa. Na tréningoch sme boli svedkami početných pádov a zranení pretekárov a nakoniec sa 24 pretekárov na tejto štvrtej 4. najnáročnejšej trati v svetovom meradle ani neodvážilo postaviť na štart. Preto považujem aj umiestnenie na 45. priečke v zjazde za svoj osobný úspech. Dokonca aj tí najlepší pretekári konštatovali, že je to veľmi nebezpečná trať, kvôli zľadovatenému povrchu doslova na zabitie, preto som rád, že som ju vôbec zišiel. Mala dĺžku 3495 metrov a prevýšenie 1075 metrov, bola mimoriadne rýchla a ťažká, podmienky komplikovali úseky so štyrmi dlhými skokmi v rozmedzí 50-70 metrov, ktoré sa leteli vo výške okolo štyroch metrov. Aj keď som si samozrejme želel lepšie umiestnenie, možnosť štartovať na olympiáde a okúsiť takúto trať, je pre mňa nová a cenná skúsenosť, ktorú určite v budúcnosti ešte zúročím,“ hovorí 20-ročný lyžiar, ktorý bol najmladším slovenským zjazdárom na olympiáde v histórii „Zatiaľ čo pre niektorých účastníkov predstavovala olympiáda v Soči záver ich kariéry, moja športová kariéra sa iba rozbieha. Verím, že ma ešte čaká niekoľko ďalších olympiád a raz určite budem chcieť dosiahnuť aj medailovú priečku,“ dodáva.

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach existuje pod týmto názvom od mája 2010, jeho história však siaha až do roku 1952, kedy bola zriadená Katedra telesnej výchovy UPJŠ ako súčasť lekárskej fakulty s vonkajšími ihriskami a ľahkoatletickou dráhou. Na jar roku 1963 bola založená Prírodovedecká fakulta UPJŠ, ktorej súčasťou bola aj Katedra telesnej výchovy s vlastnými telocvičňami, ktoré začali neskôr slúžiť aj iným fakultám. Zatiaľ čo v minulosti bola súčasťou učebných osnov telesnej výchovy základná gymnastika, športová gymnastika, ľahká atletika, plávanie, drobné pohybové hry a základy športových hier, v školskom roku 1990/91 nastúpil nový trend výučby, pri ktorom sa upustilo od niektorých pre študentov nezaujímavých a násilných foriem povinnej telesnej výchovy. Podľa nich poslucháči v prvých ročníkoch prešli základmi športových hier (basketbal, volejbal, sálový futbal) a vo vyšších ročníkoch mali možnosť výberu z viacerých pohybových aktivít (aerobik, posilňovanie, plávanie…) a postupne sa ponuka športov ďalej rozširovala o nové, pre študentov atraktívne športy. V roku 2005 sa Katedra telesnej výchovy premenovala na Ústav telesnej výchovy v Košiciach a r. 2010 došlo k jeho zlúčeniu s Ústavom vzdelávania v Košiciach, ktorý bol presťahovaný z Rožňavy do Košíc a jeho súčasný názov je Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach. Na jeho vyučovacom procese sa v súčasnosti podieľa 14 učiteľov, z toho 1 profesor, 4 docenti, 5 odborných asistentov s titulom PhD., 2 asistenti aktuálne v štúdiu PhD. a 2 lektori s titulom Mgr. Hlavné poslanie je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania študentom UPJŠ v oblasti športu a rekreácie, pričom vo výchovno-vzdelávacej činnosti zabezpečuje predovšetkým výučbu v dennej i externej forme štúdia, ale aj odborné kurzy pre študentov UPJŠ v Košiciach, kreditovú telesnú výchovu pre študentov všetkých fakúlt UPJŠ, nepovinnú telesnú výchovu, zimné a letné telovýchovné kurzy, záujmovú športovú činnosť a organizáciu rôznych športových súťaží.

Vzdelanie v tomto programe pripravuje vysokoškolsky vzdelaného absolventa pre praktické pôsobenie v oblasti športu a pohybovej rekreácie. Absolvent je schopný organizovať, riadiť a diagnostikovať telovýchovno-športový proces zameraný na prevenciu smerujúcu k zdravému životnému štýlu a kvalite života, na oblasť pohybovej rekreácie, ktorá je spätá so zmysluplným využívaním voľného času. Absolvent disponuje teoretickou a praktickou pedagogickopsychologickou výbavou a poznatkami z manažmentu, ktoré sú potrebné pre efektívnu prácu s ľuďmi individuálne i skupinovo, a to nie len z hľadiska adekvátneho využívania voľného času, ale aj skvalitnenia pracovného režimu. Biologicko-medicínsky základ poznatkov mu umožňuje chápať súvislosti medzi záťažou, adaptabilitou a odolnosťou, ktoré potrebuje pre jeho intervenčnú činnosť pri tvorbe pohybových a športovo-rekreačných programov. Absolvent bakalárskeho štúdia je odborník, ktorý vie pracovať koncepčne a tvorivo, využívajúc moderné prostriedky, ktoré prináša „priemysel“ športu, rekreačných služieb, cestovného ruchu, turizmu a v súčasnosti expandujúcich welness služieb. Absolventi sú teoreticky a prakticky pripravení uplatniť sa ako organizátori či koordinátori výchovnovzdelávacích a tréningových programov a podujatí v športe a rekreácii v spolupráci so subjektmi v oblastiach vzdelávacích, športových, rekreačných; turistiky a cestovného ruchu, ďalej liečebnodiagnosticko–regeneračných služieb, sociálnych služieb a masmédií, ziskovými a neziskovými organizáciami animátori športových, kultúrno-spoločenských a zábavných podujatí voľného času a rekreácie pre rôzne cieľové skupiny tvorcovia alebo poskytovatelia športovo-turistických a rekreačných služieb a produktov tréneri športu pre všetkých so zameraním na zdravotne a kompenzačne orientovaný športový tréning a pohybovú rekreáciu či projektanti alebo konzultanti rozvoja športu a rekreácie v štátnej správe a samospráve.

Prihlášky na štúdium na ÚTVŠ je možné podať do 15.4.2014 aj elektronickou formou, termín prijímacieho konania je stanovený na 3. – 6. júna 2014. Podmienky prijímacieho konania a ďalšie informácie o študijnom programe nájdete na: http://www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnejvychovy/studijny-odbor-sport-a-rekreacia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *