Woman’s Entrepreneurship Forum

Pred rokom, presnejšie 15. októbra 2012 zorganizovalo veľvyslanectvo  USA  na Slovensku 1 ročník Woman’s Entrepreneurship Forum, ktorého cieľom bolo stretnutie žien podnikateliek.

Zámerom tohto podujatia bolo vzájomné informovanie o podmienkach a možnostiach podnikania žien na Slovensku,budovanie kontaktov, prepájanie aktivít a hlavne podporiť myšlienku Podnikania žien na Slovensku. Fórum vyvolalo veľký ohlas u žien nielen z podnikateľského prostredia, ale aj v radoch žien z neziskového sektora i žien pôsobiacich vo verejnom sektore a zároveň odštartovalo 12 mesačný mentoringový program, ktorý zastrešilo Veľvyslanectvo USA v spolupráci s VOKA (Vidieckou organizáciou pre komunitné aktivity). Cieľom projektu bolo podporiť podnikanie a dosiahnuť synergiu prostredníctvom spolupráce združení a asociácii,ktoré majú záujem dlhodobo sa venovať tejto problematike. V novembri 2012 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie SteeringCommitee, ktoré sa rozhodlo ďalej pokračovať v budovaní kontaktov a prepájaní vzájomných aktivít. Vyústením ročnej spolupráce bolo spoločné stretnutie v Liptovskom Hrádku 15.októbra 2013, ktoré najvýstižnejšie vyjadruje Preambula novovzniknutej PLATFORMY ŽIEN SLOVENSKA.

Počas celého predchádzajúceho ročného obdobia sa vzácne zmobilizovalo 18 organizácií reprezentujúcich vládny, podnikateľský aj tretí sektor, ktoré sa zameriavajú na podporu žien na Slovensku. Veľký počet ich členov sa, pod vedením Veľvyslanectva USA, stále aktivizuje a priamo v praxi sa sústreďuje na tri základné problémy žien:

 • ženy podnikateľky
 • rovnováha medzi rodinou a profesionálnou kariérou
 • ženy leaderky a ženy v manažérskych funkciách

Naša Platforma žien Slovenska chce byť rovnocenným partnerom exekutívnej moci v podobe slovenskej  vlády ako aj moci zákonodarnej, v parlamente, pri presadzovaní potrieb žien, zvyšovaní ich účasti na trhu práce, rozhodovaní, zabezpečovaní rovného postavenia žien v spoločnosti a prispievaní k zmene ich vnímania zo strany spoločnosti.Platforma žien Slovenska bude priamou podporou pre sebarealizáciu žien z ekonomického, osobnostného a sociálneho hľadiska za účelom zlepšenia ich postavenia na Slovensku, trhu zamestnanosti a uplatnenia v praxi.Bude to nezávislá a apolitická organizácia so spoločnými hodnotami a cieľmi pre všetky ženy Slovenska.

Pri zrode platformy stáli:

 • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
 • Združenie žien v podnikaní
 • Bratislavská regionálna komora SOPK
 • Top centrum podnikateliek
 • Národné centrum pre rovnosť príležitostí, n.o.
 • Real woman
 • Srdce Slovenska
 • Združenie podnikateľov Slovenska
 • AIDA o.z.
 • AV Mobilita
 • AVANS s.r.o.

Prvou predsedníčkou sa stala Simona Kovacikova, podpredsedníčkami sú Klaudia Valúšková a Jaroslava Lukačovičová.

Platforma ma ambíciu komunikovať a čerpať skúsenosti aj zo zahraničia, a v tom jej ako člen Dozornej rady v prípade potreby bude aj naďalej nápomocné Veľvyslanectvo USA a Európska komisia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *