NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY podporila projekty za viac ako 600 tisíc eur

Vďaka podpore NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY vyrástla minulý rok na Spiši jedinečná hokejová aréna, Bratislava zas získala viac ako 12 km opravených cyklistických ciest a niekoľko desiatok detí zo sociálne slabších pomerov a detských domovov dostalo opäť šancu rozvíjať svoje športové nadanie pod vedením našich najlepších slovenských športovcov. Na podporu projektov a individuálnych žiadostí vyčlenila nadácia v roku 2012 viac ako 600 tisíc eur.

Dávame šancu športu a mladým talentom
V prvých mesiacoch minulého roka Nadácia Poštovej banky iniciovala a následne kompletne zastrešila projekt „Revitalizácie cyklistických ciest na území Bratislavy“ v spolupráci s hlavným mestom SR. Vďaka tejto iniciatíve bolo opravených viac ako 12 km cyklistických ciest na území Bratislavy. To, že pomáhanie nie je iba o finančných prostriedkoch potvrdzuje aj podporná aktivita celého cykloprojektu „Vymaľujme spolu cyklotrasu na moste Lafranconi“. Viac ako 25 metrový úsek cyklistickej lávky na moste Lafranconi sa vďaka deťom z Krízového strediska Dúha, Domovu sociálnych služieb Rosa, slabozrakým deťom a zamestnancom Poštovej banky premenil na drobné umelecké dielo.

Vďaka finančnej podpore Nadácie Poštovej banky vo výške 40 tisíc eur mohla v spolupráci s Inštitútom hokejových štúdií vyrásť v Spišských Vlachoch Poštová banka Aréna, jedinečný otvorený hokejový štadión kanadských rozmerov, kde môže mladá hokejová generácia na Spiši rozvíjať svoj talent v podmienkach a priestore, ktoré si náš majstrovský šport zaslúži. Športové talenty si tu môžu užívať súťažnú atmosféru školskej hokejovej a hokejbalovej ligy.

Medzi športovými projektmi, ktoré v roku 2012 Nadácia Poštovej banky podporila, nechýbali ani tie dlhoročné. Už 3. ročník Plaveckého kempu Martiny Moravcovej si opäť vyslúžil pozitívne ohlasy zo strany až 155 detí, ich rodičov i samotnej Martiny Moravcovej. Plaveckého kempu sa práve vďaka podpore Nadácie mohlo zúčastniť zadarmo aj 42 detí zo sociálne slabších pomerov a detí z detských domovov. Občianske združenie Juraja Baču, Športová rodina pre všetkých, dalo aj v uplynulom roku možnosť rozvíjať športové nadanie až 60 deťom z detských domovov a sociálne slabších rodín v Komárne, Trenčíne a Piešťanoch. Okrem vodných športovcov si prišli vďaka podpore Nadácie na svoje aj malí hokejisti. Už druhý ročník hokejovej školy Zdena Cígera dal šancu mladým talentom zo sociálne slabšieho zázemia trénovať a zdokonaľovať sa priamo pod vedením Zdena Cígera – bývalého hokejového reprezentanta.

Prinášame školu bližšie
Okrem športu pomáhala Nadácia Poštovej banky aj vo vzdelávaní. Vynikajúco rozbehnutý projekt Slovenského národného múzea „Škola v múzeu“ priniesol deťom školu bližšie prostredníctvom interaktívnych programov. Zapojením Nadácie Poštovej banky sa projekt rozrástol o sociálny rozmer, nakoľko sa stal prístupným aj sociálne slabším skupinám či deťom z detských domovov. Čísla sú optimistické – 8 múzeí v rámci celého Slovenska sa tešilo návšteve až 2500 detských návštevníkov.

Uvedomujeme si hodnotu zdravia
Jedným z kľúčových cieľov Nadácie Poštovej banky je aj podpora aktivít a projektov v oblasti zdravotníctva a ochrany zdravia, ktoré pomôžu ľuďom v ťažkých životných situáciách. Každoročne preto Nadácia Poštovej banky podporí niekoľko individuálnych žiadostí a snaží sa tak skvalitniť život tým, ktorí to potrebujú. Zdravotníctvo však dostalo od Nadácie Poštovej banky v závere minulého roka ešte jednu významnú podporu. Najmodernejší ultrazvukový sonografický prístroj v hodnote 48 tisíc eur na zobrazovanie cievneho systému, ktorý Nadácia Poštovej banky darovala II. neurologickej klinike Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Zamestnanci sú našou inšpiráciou
Zamestnanci Poštovej banky sa dlhodobo aktívne zapájajú do dobrovoľníctva v rámci celého Slovenska a zanietene pomáhajú viacerým projektom a občianskym združeniam. Aj preto časť prostriedkov Nadácie Poštovej banky minulý rok smerovala na podporu zamestnaneckých projektov. Zmienku si isto zaslúži spolupráca s Občianskymi združeniami Dúha, Pons či Hipko. Za silným „poštovkárskym“ domom stoja ľudia. Preto pri pomáhaní a podpore Nadácia Poštovej banky nezabúda ani na zamestnancov Poštovej banky a jej dcérskych spoločností a pomáha napríklad aj formou sociálneho poradenstva. Vďaka individuálnemu prístupu a pomoci kolegom, ktorí sú v ťažkej sociálnej alebo zdravotnej situácii, dôvera zamestnancov voči Nadácii Poštovej banky každým rokom narastá.

„Pre Nadáciu Poštovej banky bol rok 2012 opäť rokom, kedy sa naša „nadačná rodina rozrástla o množstvo detí, ktorým sme mohli pomôcť a vniesť im tak do života nielen viac príležitostí ale aj radosti. Teším sa, že sa v minulom roku vďaka revitalizácii cyklistických ciest podarilo skvalitniť možnosti aktívneho športovania na území Bratislavy, aj že sme mohli významnou mierou podporiť oblasť zdravotníctva. Chcem sa v mene Nadácie Poštovej banky úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa rozhodli akýmkoľvek spôsobom našu nadáciu v minulom roku podporiť a už teraz sa teším na spoločné projekty v roku 2013″, zhodnotila Oľga Pažitná, správkyňa Nadácie Poštovej banky.

Zdroj: Nadácia Poštovej banky
http://www.postovabanka.sk/sk/o-nas/tlacovy-servis/tlacove-spravy/2013/nadacia-postovej-banky-podporila-projekty-za-viac-ako-sestotisic-eur

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*