Horšie počujete, pociťujete tlak či zaľahnutie ucha sprevádzané pískaním alebo šumením? Pozor na infarkt ucha

Počuli ste už o tom, že aj ucho môže dostať infarkt? Čo je jeho príčinou, aké faktory naň vplývajú a kedy by mal pacient spozornieť a vyhľadať pomoc odborníka? Téme sa venuje lekárka otorinolaryngologického oddelenia Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Daniela Špilárová.

Čo vlastne infarkt ucha znamená?

Infarkt ucha, teda náhla senzorineurálna porucha sluchu, vzniká bez zjavných príčin, často z plného zdravia. Príčina oslabenia alebo straty sluchu sa často nezistí. Jednou z príčin môže byť poškodenie krvného zásobenia vnútorného ucha podobne ako pri infarkte srdca, kedy sa poškodia zmyslové bunky vo vnútornom uchu v takzvanom Cortiho orgáne. Tieto bunky sú veľmi citlivé na krvné zásobenie, na toxické pôsobenie vírusov alebo na silné zvuky. Úlohou otorinolaryngológa je vylúčiť závažnejšiu príčinu vzniku náhlej senzorineurálnej poruchy sluchu, akou je nádor mozgu. 

MUDr. D. Špilárová

Ako ho dokážete diagnostikovať?

Diagnostika náhlej senzorineurálnej poruchy sluchu patrí do rúk otorinolaryngológa. Deje sa to na základe anamnestických údajov, vyšetrenia uší – otoskopické vyšetrenie, kedy je prítomný normálny nález, následne pomocou audiometrického vyšetrenia zistíme percepčnú (senzorineurálnu) poruchu sluchu z poškodenia vnútorného ucha i ďalšími vyšetreniami či audiologickými (tympanometrické, nadprahové audiometrcké) i zobrazovacími – magnetickou rezonanciou mozgu, ponto-cerebelárnych uhlov, vnútorných zvukovodov a spánkových kostí za účelom vylúčenia nádoru mozgu t. j. neurinómu sluchovo-rovnovážneho nervu.

Môže byť aj v oboch ušiach súčasne?

Náhla senrozineurálna porucha sluchu/infarkt ucha postihuje prevažne v 95 % jedno ucho. Môže i obe uši v malom percente prípadov.

Pri akých príznakoch spozornieť?

Príznakmi infarktu ucha/náhlej senzorineurálnej poruchy sluchu sú oslabenie sluchu, väčšinou jednostranné, pocit tlaku, plnosti a zaľahnutia v uchu sprevádzané pískaním, šumením, hučaním, zvonením v uchu (tinnitom), niekedy i so závratom (pri postihnutí rovnovážnej časti nervu).

Dá sa vôbec liečiť? Predchádzať mu?

S liečbou náhlej senzorineurálnej poruchy sluchu treba začať čím skôr, niekoľko hodín, eventuálne dní od vzniku príznakov. Dopredu nevieme povedať to, kto je najviac ohrozený a či vám liečba navráti sluch. Platí, že čím je pacient mladší a má ľahšiu poruchu sluchu, sluch sa skôr navráti do normy. Počas liečby podávame vysoké dávky kortikosteroidov, buď injekčne do žily alebo vo forme tabliet, prípadne injekčne cez blanku bubienka do bubienkovej dutiny, taktiež lieky na zlepšenie vlastností krvi a ciev a u nás, v Nemocnici AGEL Košice-Šaca, aj hyperbarickú oxygenoterapiu, teda na zlepšenie prekrvenia vnútorného ucha aplikácia kyslíka pod vyšším tlakom. Predchádzať vzniku infarktu ucha nevieme. Prognóza je vždy neistá a závisí od stupňa poruchy sluchu, času, ktorý uplynie od vzniku príznakov po zahájenie liečby, od typu poruchy sluchu a vzniku závratov (postihnutie rovnovážnej časti nervu).

Je možné, že ucho sa vylieči „samo“, bez pomoci lekárov a liekov?

Podľa niektorých autorov publikácií je možná spontánna úprava náhlej senzorineurálnej poruchy sluchu v 30 – 65 % prípadov.

Koho infarkt ucha častejšie postihuje?

Infarkt ucha/náhla senzorineurálna porucha sluchu postihuje 2 – 20 ľudí zo 100 000, najčastejšie vo veku 40 – 50 rokov, obe pohlavia bez rozdielu, v 95 % prípadov len 1 ucho. 

Ako často sa vo vašej ambulancii stretávate s infarktom ucha? Môže sa infarkt ucha opakovane vracať alebo poškodiť uši natrvalo?

S náhlou senzorineurálnou poruchou sluchu sa stretávam v praxi  veľmi často, ide o akútny stav vyžadujúci si hospitalizáciu s následnou skorou liečbou. Vidím rôzne prípady pacientov: od úplnej regenerácie a návratu sluchu do normy, cez čiastočnú regeneráciu s čiastočným zlepšením sluchu až po prípady bez regenerácie a bez zlepšenia sluchu. Ak sa sluch nezlepší do niekoľkých týždňov, eventuálne mesiacov, porucha sluchu je trvalá. Nedá sa liečiť, len zabrániť zhoršovaniu a takýmto pacientom ponúknuť kompenzačné pomôcky sluchu neimplantovateľné (načúvacie aparáty) alebo implantovateľné (kochleárne implantáty). Aj pacienti, ktorým sa sluch navrátil, sa môže infarkt ucha/náhla senzorineurálna porucha sluchu zopakovať. Ďalšou skupinou sú pacienti, ktorým sa sluch vrátil do normy, no tinnitus (hučanie, pískanie, šumenie v uchu) v nejakej miere zostáva. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *