Pamätná minca Viktor Kubal

Začiatok predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur „Viktor Kubal – 100. výročie narodenia“

20. marca 2023 začne Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur „Viktor Kubal – 100. výročie narodenia“. Predaj strieborných zberateľských euromincí je zabezpečovaný výlučne prostredníctvom zmluvných partnerov Národnej banky Slovenska, ktorí sú uvedení na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.

Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur
vydávanej k 100. výročiu narodenia Viktora Kubala je Karol Ličko. Uvedené zberateľské euromince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Na líci zberateľskej euromince je postava zbojníka Juraja Jánošíka z animovaného filmu Viktora Kubala Zbojník Jurko doplnená o filmový pás zobrazujúci kráčajúcu postavu iného zbojníka z tohto filmu. Názov štátu SLOVENSKO je nad filmovým pásom a pod ním je letopočet 2023. V pravej časti mincového poľa je štátny znak SR. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, je v strednom okienku filmového pásu a v okienku napravo sú štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Karola Lička KL. Nominálna hodnota zberateľskej euromince 10 EURO je v dvoch riadkoch v hornej časti mincového poľa.

Na rube zberateľskej euromince je portrét Viktora Kubala, ktorý na ľavej strane dopĺňajú postavičky z animovaného seriálu Viktora Kubala Puf a Muf a napravo v dvoch riadkoch letopočty jeho narodenia a úmrtia 1923 a 1997. Pod portrétom je v dvoch riadkoch faksimile podpisu Viktora Kubala.

Viktor Kubal (20. 3. 1923 – 24. 4. 1997) nakrútil v roku 1944 film STUDŇA LÁSKY, zakladateľské dielo slovenskej animácie, ku ktorej sa potom vrátil až v 60. rokoch. Najprv krátkymi filmami pre TÝŽDEŇ VO FILME a od roku 1965 viacerými kreslenými filmami. Vo všetkých uplatnil svoj charakteristický rukopis – skratku v kresbe, dôraz na rozprávačskú zložku, kreslený humor a animovaný gag. Venoval sa súčasne karikatúre, ilustrácii, novinárskej a spisovateľskej tvorbe. Neskôr účinkoval aj v talk-show a ako filmový herec. Realizoval mnoho filmov ocenených doma i v zahraničí. Medzi najúspešnejšie patria seriály o JANKOVI HRAŠKOVI, DITA a ŠACH. Vytvoril aj prvý slovenský celovečerný kreslený film ZBOJNÍK JURKO. Vyše 200 filmov, ktoré nakrútil, charakterizoval jeden zahraničný kritik slovami: „Fantázia podnecuje ďalšiu fantáziu a Kubalova animácia okúzli každého“.

Zdroj: nbs.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *