Výsadba nových stromov v Botanickej záhrade UPJŠ vďaka OZ BotaniKE » Výsadba nových stromov v Botanickej záhrade UPJŠ vďaka OZ BotaniKE