Na novoročnom koncerte v Liptovskom Mikuláši odovzdá primátor prestížne ocenenia

Novoročný koncert, na ktorý sa môžeme tešiť už túto nedeľu (7. januára o 16. hodine v Dome kultúry), sa ponesie v duchu príbehov ľudí aj našej krajiny. Vystúpením Jozefa Holleho aj so sláčikovým kvintetom oslávime totiž 25. výročie vzniku samostatného Slovenska, poctu však vzdáme aj udelením ocenení osobnostiam, ktoré pôsobia či pôsobili na území Liptovského Mikuláša.

Cenu primátora mesta by si tak v nedeľu malo prevziať šesť osobností, Cenu mesta Liptovský Mikuláš odovzdajú do rúk siedmim ľuďom. Počas slávnostného večera udelia aj najvyššie ocenenie mesta, ktorým je čestné občianstvo (in memoriam).

Významné ohodnotenie životného diela, ktorým je Cena primátora mesta Liptovský Mikuláš, bude patriť Ivanovi Bubelínymu za rozvoj športu. Mária Čajková získa prestížne ocenenie primátora mesta za dlhoročnú kultúrno-výchovnú činnosť, za činnosti spojené s Kardioklubom a za množstvo spoločenských aktivít. Cenu primátora pri príležitosti životného jubilea, za dlhoročnú činnosť v okresnom poľovníckom zbore, za prácu s mládežou a za zásluhy rozvoja Slovenského poľovníctva, ktoré boli ocenené Zlatou medailou prezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu, získa aj František Jaroš. Miline Kormaňákovej bude patriť ocenenie za kultúrno-výchovnú činnosť, rozvoj divadelníctva a aktívnu účasť na kultúrnom živote v mestskej časti Liptovská Ondrašová. Marianna Nahalková bude ďalšou osobnosťou, ktorá si zaslúži Cenu primátora mesta. Za udržiavanie kultúrnych tradícií a celoživotný prínos v oblasti kultúry. Pri príležitosti životného jubilea, za aktívnu prácu obchodnej diplomacii Československa odovzdá primátor Ján Blcháč ocenenie aj Ľudovítovi Priecelovi.

Cena mesta Liptovský Mikuláš tento rok poputuje do rúk siedmich osobností. Udelia ju Kvetoslave Antolovej za prínos v oblasti medicíny a sociálnych vecí. Nadežde Gilániovej a Michalovi Kotianovi patrí za prínos v spoločenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti. Pavol Chceben ju dostane pri príležitosti životného jubilea za mimoriadne zásluhy pri rozvoji vedy, techniky a za šírenie dobrého mena Slovenska a Liptovského Mikuláša. Dušan Lichardus získa cenu za rozvoj mesta v oblasti obchodu, služieb a za zachovanie Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu. Cena mesta poputuje aj do rúk Rudolfa Macha za aktívnu činnosť v záchranných zložkách a za prínos v športovej oblasti. Vojtecha Rázusa ocenia za aktívny odboj počas 2. svetovej vojny a za aktivity v športovej oblasti.

Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš in memoriam bude patriť Marte Sališovej za obohatenie ľudského poznania vynikajúcimi tvorivými výkonmi a za celoživotný prínos v oblasti vedy a vzdelávania.

tlačová správa, Liptovký Mikuláš, mikulas.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *